Pětadvaceti seniorům, kteří se do preventivně – bezpečnostního programu přihlásili, odborník z Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto přiblížil, jak by se měli správně poutat při jízdě v automobilu, jaké reflexní prvky by měli používat při chůzi za tmy nebo jak fungují aktivní bezpečnostní prvky ve vozidlech.

Do zasedacího sálu mělnické radnice Tomáš Žambera přinesl i autosedačku s bezpečnostním pásem, na níž všem názorně předvedl, jak má být pasažér ve voze připoután. „Vedle výšky bezpečnostního pásu by si měl každý cestující podle své výšky upravit i výšku opěrky hlavy. Pokud je velmi nízko, může při dopravní nehodě utrpět velice nepříjemná zranění," konstatoval odborník na dopravní bezpečnost, který pro názornou ukázku správného nastavení bezpečnostních prvků využil jednoho ze seniorů. Mezi účastníky kurzu byla i seniorka, která ostatním vylíčila, jaká zranění kvůli nesprávnému nastavení pásu a opěrky hlavy při nehodě utrpěla.

„Dlouhou dobu jsem se kvůli úrazu krční páteře nemohla v podstatě hýbat. Na bezpečnostním pásu jsem se tenkrát málem uškrtila," líčila ostatním svou nepříjemnou zkušenost.

Senioři se v rámci druhého setkání seznámili i se zásadami poskytování první pomoci, které jim přiblížil policista Jan Petržílek, působící zároveň jako záchranář. Vedle informací z dispečinku záchranky a videí ze zásahů přinesl i figurínu, na níž si resuscitaci mohl každý vyzkoušet. „Ukážeme si i takzvaný vypuzovací manévr u novorozenců, který byste ocenili v případě, že by vašemu vnoučeti zaskočilo," poznamenal před názornou ukázkou záchranář.

Cílem programu Škoda života je podle mělnické manažerky prevence kriminality Ireny Podivínské informovat seniory o bezpečnostních rizicích a naučit je, jak jim účinně předcházet.

„V první fázi projektu se senioři v minulém měsíci od dopravních policistů dozvěděli o aktualitách v dopravních předpisech i nových dopravních značkách a zjistili, jak by se měli chovat jako účastníci silničního provozu," konstatovala Irena Podivínská, podle níž čeká na účastníky kurzu v polovině dubna praktická část v mělnickém centru prevence kriminality. „Půjde o test, díky kterému zjistíme, zda si od nás opravdu něco odnesli. Pak přejdeme na dopravní hřiště, kde seniory, kteří jsou aktivními řidiči, čeká zkouška s autoškolou. Pro cyklisty máme připravená kola a o zkoušku mezi dopravními značkami nepřijdou ani chodci," vylíčila manažerka prevence.

Posledního dílu vzdělávacího projektu Škoda života, který se uskuteční 23. dubna, se budou moci zúčastnit i rodiny účastníků. „Oceníme účastníky projektu a uspořádáme zajímavý den ve spolupráci se všemi složkami Integrovaného záchranného systému," doplnila Irena Podivínská.