Odbory životního prostředí na městských úřadech v Neratovicích a Kralupech nad Vltavou proto vydaly doporučení, aby obce v jejich správních obvodech zvýšily dohled nad odběrem povrchových vod a jejich občané omezili odběr vody ze studní.

Podle Lenky Tomanové, vedoucí oddělení vodního hospodářství mělnického odboru životního prostředí a zemědělství, je navíc pravděpodobné, že k podobnému kroku přistoupí i v Mělníku. „Situaci sledujeme, v pondělí budeme o zavedení případných opatření jednat," připomněla na sklonku minulého týdne.

Podprůměrné průtoky

Státní podnik Povodí Labe označuje aktuální průtoky ve vodních tocích za podprůměrné, v předchozím měsíci bylo vody v korytech řek o třicet až sedmdesát procent více. „Doporučujeme zvážit možnost využití zákona o vodách, kdy vodoprávní úřad může, vyžaduje-li to veřejný zájem, na dobu nezbytně nutnou bez náhrady upravit nakládání s vodami, případně toto nakládání omezit nebo i zakázat," uvedl ve zprávě, kterou obdržely dotčené úřady v regionu, vedoucí odboru péče o vodní zdroje Petr Ferbar.

Úředníci se plošnému zákazu prozatím brání, nabádají však občany k hospodárnějšímu nakládání s vodami. Jinými slovy lidem doporučují, aby s vodou zbytečně neplýtvali.

Zákaz by přijít měl

Například starostka Kel Iveta Fišerová potvrdila, že občanům byla prostřednictvím infokanálu rozeslána speciální SMS zpráva. „Doporučili jsme jim, aby s vodou šetřili. Případný zákaz zalévání nebo plnění bazénů by musel vydat nadřízený orgán," připomněla s tím, že podle ní by takové nařízení přijít mělo. „Lidé by nás sice asi roztrhali na kusy, ale pokud je vody málo, musíme se tomu přizpůsobit," upozornila. Zároveň dodala, že na základě rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery v obci platí také přísný zákaz zapalování ohňů. Na opékání špekáčků tak musejí Kelští zapomenout. Alespoň dočasně.

Úbytek vody už zaznamenali i v Zálezlicích. Starosta Jiří Čížek uvedl, že osmihektarová vodní plocha nacházející se v katastrálním území obce je nyní naplněna zhruba z poloviny. „Zatím je vody dost, ale její hladina postupně klesá. Spodní voda šla dolů o více než metr," upozornil s tím, že očekává další zhoršování současného stavu. „V letech 2003 a 2004 byla velká sucha. Tehdy se dala Vltava přebrodit jen s namočenými nohavicemi. Obávám se, abychom se něčeho podobného nedočkali i letos," řekl.

Lidé neplýtvají

V Býkvi si sice podle starosty Martina Prislupského lidé na nedostatek vody nestěžují, s případnými omezeními souvisejícími se suchy ale počítají. „Doteď jsem se nesetkal s tím, že by za mnou někdo přišel, že má ve studni málo vody. Na druhou stranu pokud v tomto ohledu nastane krizové období, potřebná opatření samozřejmě přijmeme. V tuto chvíli musím říct, že jsem neviděl nikoho, kdo by vodou plýtval. Místní si sami dobře uvědomují, jak to s vodou vypadá," uzavřel býkevský starosta.