Už v květnu letošního roku proběhne výběrové řízení na zhotovitele a v září budou zahájeny práce. Hotovo by mělo být v dubnu příštího roku. Město Mělník spolupracuje na realizaci přístaviště a podle dohody zajistí sociální zázemí. Dále se chystá upravit příjezdovou komunikaci k areálu. Zároveň připravuje i další projekty pro využití této lokality.

Plavební dostane úplně novou tvář

Na realizace přístaviště naváže i další stavební akce, a to úprava ulice Plavební. Již byla zadána projektová dokumentace, kde se řeší přístupová cesta právě k nově budovanému přístavišti, vjezd do areálu technických služeb, stání pro autobusy podle komunikace, která je dostatečně široká, aby zájezdové autobusy nepřekážely nikde ve městě. V ulici bude nové elektrické vedení, včetně nového osvětlení a samozřejmě i nový chodník. Zrekonstruuje se i povrch vozovky.