Jedním z příkladů výstavby satelitních městeček na Mělnicku jsou Lešany. V obci má vzniknout v osmi etapách celkem sto čtrnáct řadových rodinných domků na třiceti tisících metrech čtverečných. V současné době je již zarezervováno osmaosmdesát domků. Výstavba v Lešanech by měla trvat až do roku 2009. Podle slov starosty Lešan Jaroslava Otáska neměli stálí občané obce k výstavbě satelitního městečka námitky.

„Lešany se stávají stále více zalidněnou obcí. Do budoucna je i možné další rozšiřování satelitního města,“ vyjádřil se Jaroslav Otásek. Podle starosty Lešan by satelitní městečko mělo přinést obci klady. Jedním z přínosů je nárůst peněz do rozpočtu v případě nově přihlášených osob k trvalému pobytu. Dalším je pak například nově vybudovaná kanalizace. Díky investorům tak vedení na této stavbě značně ušetřilo

. S výstavbou nových domků je počítáno také v obci Lužec nad Vltavou. V obci nyní probíhají jednání s majiteli pozemků, na nichž by mělo satelitní městečko stát. Vedení obce se začalo s touto myšlenkou zabývat již na sklonku minulého roku. „Územní plán, který má obec k dispozici, počítá s doslova masivní výstavbou na tomto území. Je tu však jeden závažný problém, a tím je to, že obec zde nevlastní ani jeden metr čtverečný pozemků,“ uvedl Štěpán Rampas, starosta obce Lužec nad Vltavou.

Obec uvažovala o tom, že pozemky od jejich vlastníka, soukromé firmy, odkoupí. Cena těchto pozemků byla však pro Lužec neúnosná. Proto má s vlastníkem pozemků stanovena pravidla výstavby.

„Minulý pátek jsme měli jednání s vlastníkem pozemků. Z jeho pohledu jsou naše podmínky vnímány s pochopením. Jednali jsme o celé problematice, například o kapacitě čistírny odpadních vod. Konkrétní plán však ještě není stanoven,“ řekl starosta Rampas.

Podle starosty obce Lužec nad Vltavou se v současné době hledá investor inženýrských sítí. Jelikož není obec vlastníkem pozemků, na kterých má satelitní městečko stát, neobdrží tím pádem dotace na stavbu a na již zmíněné inženýrské sítě.