Rozhodnutí o tomto omezení si vyžádal havarijní stav opěrné zdi tělesa silnice I/9.

„Jezdí se zde jedním jízdním pruhem, provoz je řízen kyvadlově semafory,“ upřesňuje ŘSD. S upozorněním, že motoristé tu musí počítat se zdržením v kolonách. To bude aktuální i v dalších dnech a týdnech – se zahájením opravy správce komunikace počítá ke konci listopadu.