Někteří z nich se domnívají, že se jedná o želvu říční, která je vzácná, kralupská želva má však na hlavě červené zbarvení. Pravděpodobně by se mohlo jednat o nechtěný dárek, který skončil v potoce. Plachá želva vylézá na břeh, aby se nadýchala vzduchu a pak opět rychle mizí pod hladinou. (Jiří Herain)