Vedoucí rodinného centra Iva Baťková hodnotí jarmark jako úspěšnou akci, na které si každý našel to své. „Jarmark se opravdu vydařil, myslím, že všichni byli spokojení," řekla. „Obec nám pomohla nejen finančně, ale například také zajištěním dopravního značení. Starosta Miroslav Baloun nám vyšel vstříc v mnoha ohledech. Velké díky patří také místním podnikatelům, kteří nám pomohli, bez nich bychom jarmark mohli pořádat jen stěží. Jedna z firem nám navíc darovala šek, který použijeme na přestavbu našeho centra," přiblížila Baťková organizaci jarmarku. „Poděkování však patří všem, kteří při jarmarku pomáhali – místním hasičům, Přívorským ženám, dětem, jejich rodinám a učitelům," dodala.

Návštěvníci měli opravdu široký výběr. Na jarmarku se objevily dvě desítky stánků s nejrůznějším vánočním zbožím, nechyběli prodejci keramiky nebo knih a přijeli také tradiční řemeslníci řezbář s kovářem. Pozitivní odezvu vyvolal stánek s pečenými kaštany a samozřejmě s kvalitním domácím svařákem. Odpoledne pak žáci místní školy pod vedením učitele Miroslava Veselého zpívali koledy a všichni společně rozsvítili vánoční stromeček.

Vánoční atmosféru dotvořily také dámy z hudebního seskupení Innamorata, které sice bloudily, ale nakonec přece jen dorazily a v dobových kostýmech zahrály na historické hudební nástroje a zazpívaly.

Samá pozitiva viděla i ředitelka školy a školky Renata Kurzveilová. „Díky rodinnému centru, které všechno připravilo a zorganizovalo, jsme se mohli soustředit jen na přípravu výrobků a vystoupení pro rodiče. Uspořádali jsme dva projektové dny, ve kterých žáci spolu se svými učiteli nebo i ochotnými rodiči připravovali různé výrobky, například papírová přání, svícínky, věnečky, přírodní dekorace, šité drobnosti, pečivo a jiné vánoční zboží. Další výrobky pocházely z mateřských škol, buď od samotných dětí nebo jako výsledky dílniček, tedy podvečerního setkání rodičů s učitelkami. Některé výrobky dodaly i šikovné maminky a babičky přímo z domova. Jarmark byl úžasnou přehlídkou lidské šikovnosti a nápaditosti. Za utržené peníze bychom chtěli v příštím roce zrenovovat školní kuchyňku," pochvalovala si ředitelka vydařenou akci.

Rodinné centrum Všetaty-Přívory se základní školou spolupracuje i na dalších projektech. Naposledy se zástupci rodinného centra účastnili například zasedání žákovského parlamentu, aby zjistili, co by místní děti v nových prostorách centra měly nejraději.

„Zájem byl zejména o stolní hry, ty jsou teď hodně oblíbené. Ozvaly se také hlasy, které volaly po takových těch moderních pohybových hrách na počítači. A některé děti si zase řekly o knihy, hlavně encyklopedie. Ještě to s nimi budeme probírat podrobněji, abychom případně nepořídili něco, co by se jim nelíbilo," přiblížila Iva Baťková plány rodinného centra na nejbližší týdny.

Všetatské rodinné centrum by mělo přivítat první návštěvníky v nových prostorách už na konci února příštího roku.