Program zde zaštiťoval místní sbor dobrovolných hasičů. Všichni účastníci se tak dokonale naladili na aktuální vánoční atmosféru. Kouzlo akce Česko zpívá koledy spočívá v tom, že ve stejný moment zpívají lidé v celé zemi i za jejími hranicemi několik stejných koled. Deník tuto celospolečenskou událost pořádal již podeváté.