„Setkali jsme se nejen s jednorázovými elektronickými cigaretami, ale i s formou vydírání v této oblasti mezi dětmi,“ uvedla Věra Špačková, ředitelka Základní školy v Nelahozevsi, kterou navštěvují děti od první do páté třídy.

„V návaznosti na to byli všichni pedagogové seznámeni s trendy v aktuálních legálních a nelegálních návykových látkách, nikotinové sáčky – lyfty, vejpky (WAPO), HHC - hexahydrocannabinol nebo kratom," dodala Špačková, která ve škole působí zároveň i jako preventistka patologických jevů. Učitelé přiměřeně k věku a znalostem žáků s těmito trendy třídy seznamují - a především vysvětlují jejich návykovost a škodlivost.

Podobně jsou na tom i v Základní škole na Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou. „Problém s vapováním na toaletách jsme řešili v loňském roce u žákyně páté třídy. Zabývali jsme se tím podle našeho klasifikačního řádu, jednáním s rodiči a nastavením preventivních programů pro danou věkovou skupinu," vysvětlila ředitelka školy Jiřina Hereinová.

Pokud jsou ovšem žáci s elektronickými cigaretami viděni mimo školu, jsou na ně pedagogové krátcí. „Nejsme oprávněni nijak zasahovat, je to věc rodiny," připomněla Hereinová.

Dýchni na mě. Rodiče vapování neodhalí

Odhalení, že dítě vapuje, ale není ani pro rodiče snadné. „Cigareta vypadá hezky, je barevná, voní. Setkali už jsme se i s tím, že si žáci dávají jednorázové cigarety do penálů, kam barevností zapadnou mezi pastelky. Rodiče si ničeho nevšimnou,“ řekla Deníku Michaela Štáfková, vedoucí psychologické a adiktologické ambulance Ada + v Kladně.

Právě vůně mohou lákat děti k vyzkoušení. „Při použití se nevydechuje kouř, ale pára, která se rychle vstřebává, tudíž se nevytváří zápach v ústech a rodiče nejsou schopni poznat, že dítě elektronickou cigaretu kouří," připomněla preventistka Městské policie v Mělníku Radka Srbová.

Co děti k vapování strhne? Nejčastěji vliv vrstevníků. „Mnohdy je příčinou, že se žák snaží zapadnout do kolektivu. Vidí to u kamarádů a je mu třeba i hloupé se k nim nepřipojit. S tím se může pojit i šikana nebo kyberšikana, která teď hýbe společností," vysvětlila Štáfková.

Většina oslovených škol se setkala pouze s vapováním žáků na druhém stupni. A je to podle nich boj s větrnými mlýny.

Například Základní škola ve Všetatech zvýšila dohled o přestávkách na kritických místech ve škole. „Zatím jsme se s vapováním setkali u starších žáků, ale nevylučuji, že toho nejsou schopni i mladší žáci. V případě, že nevidíme žáka přímo v akci, je to pak těžko dokazatelné. Dítě většinou zalže, že nic takového nedělalo," poznamenala Renata Kurzveilová, zástupkyně ředitele všetatské školy.

Vapování na prvním stupni nezaznamenali ani v Základní škole ve Mšeně. „Ke zkušenost ale mohou menší děti přivést starší žáci, kteří vapují ve městě," uvedla ředitelka mšenské základky Jiřina Trunková.

Start, který vede k dalším závislostem

Podle Michaely Štáfkové z adiktologické ambulance se kouření elektronických cigaret stalo postupem času mezi školáky standardní záležitostí. Vapování však není nevinnou zkušeností, nad kterou by dalo mávnout rukou.„Téměř ve všech případech jde o doplňující prvek k jiné závislosti, cigareta se dá považovat za počáteční krok," zmínila Štáfková s tím, že nyní do ambulance často přicházejí také děti závislé na nikotinových pytlíčcích.

Při závislost na vapování probíhá standardní léčebný proces. „Je to dost podobné jako u jiných závislostí. Pracujeme s tím, co bylo pro děti impulsem začít s návykovou látkou, na základě toho stanovujeme strategie a motivujeme je ke změně. Třeba najít si jiné kamarády, být sebevědomější," dodala. Většinou jde o jedno až dvě sezení, kterého se účastní celá rodina.

Preventistka mělnické městské policie Srbová, která problematiku sleduje řadu let, potvrdila, že se vapování stalo fenoménem na všech školách. Strážníci stejně jako státní policisté se snaží na půdě škol děti prostřednictvím preventivním programů motivovat tak, aby k užívání návykových látek pokud možno vůbec nedocházelo.

„Ve školních prostorách může pedagog v případě zjištění užívání takových látek udělit kázeňské potrestání důtkou nebo udělit zhoršenou známku z chování. Určitě je ale důležité začít u rodiny, aby právě rodiče poučili své děti o nesprávnosti užívání takových látek," dodala preventistka.