„Jsem velmi nadšena. Děti měly z celé události veliký zážitek. Běžně se člověk se stáčením medu naživo nesetká. Dříve nám o včelaření vyprávěla jedna naše žákyně, která má dědu včelaře, a teď jsme to viděli i prakticky a měli jsme tedy takovou výuku prvouky přímo v přírodě. Za příležitost ukázání dětem postupů, jak se med stáčí a zásad, které včelaři musí dodržovat, jsme velmi rádi a věřím, že všichni si odnesli mnoho nových poznatků,“ uvedla Jana Reisingerová, učitelka dětí ze Základní školy T. Stolzové z Kostelce nad Labem.

| Video: Youtube

Úspěch letošního roku je důkazem zdravého ekosystému včelstev a příznivých podmínek pro jejich život a rozmnožování ve výrobním areálu Spolany Neratovice. Včelaři dbají na ekologický přístup a dodržování tradičních včelařských postupů, což se promítá do vynikající chuti a blahodárných účinků medu.

Med z této oblasti má výjimečnou chuť a vůni díky bohatému kvetení okolních luk a zahrad. V minulých letech Spolana získala ocenění za vynikající kvalitu medu, což je další důkaz jeho kvality. Včelaři, kteří spolupracují se Spolanou, se mohou pyšnit skvělým výsledkem a nadšeně očekávají další sezónu.

"Máme obrovskou radost z letošní úrody stočeného medu v nepoužívaném areálu Spolany. Pro včelaře je to velká odměna za jejich práci a zároveň důkaz, že naše snaha o podporu včelstev a udržitelného včelařství přináší vynikající výsledky," uvedl Piotr Kearney, jednatel společnosti Spolana.

Společnost Spolana pokračuje ve svém závazku k ochraně životního prostředí a podporuje spolu s včelařstvím v nevyužívaných prostorách výrobního areálu také další projekty. Spolana za pomoci dětí z místních základních škol dvakrát ročně vypouští ryby do řeky Labe nebo podporuje hnízdění kriticky ohrožených sokolů stěhovavých, kteří na jednom z komínů v areálu pravidelně hnízdí.

Spolana je v podpoře okolního životního prostředí velmi aktivní. Ve spolupráci s neratovickou organizací Českého rybářského svazu pravidelně vysazuje do Labe různé druhy ryb (např. kapry, štiky nebo candáty) a ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o sokola stěhovavého pravidelně hnízdícího v areálu Spolany.

Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je i vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.