V zasedacím sále městského úřadu se letos konalo už několik veřejných diskuzí, zaměřených právě na názory a náměty místních lidí. Nejvíce návštěvníků, kteří se chtějí podílet na rozvoji města, přišlo na poslední veřejné setkání věnované Strategickému plánu rozvoje města Mšena.

Padesáti občanům starosta města Martin Mach spolu s místostarostou Václavem Novákem představili hotové projekty i investiční akce připravené na následující léta.

Na začátku setkání starosta občany seznámil s cílem strategického plánu, plného záměrů na několik let dopředu. Smyslem setkání s veřejností je také zjištění názorů lidí žijících ve městě, které by mohly plán rozvoje doplnit.

Občané se dozvěděli o zvýšení daně z nemovitosti. Zastupitelům to letos poprvé umožnil zákon. „Navýšení daně by v příštím roce mělo vynést zhruba půl milionu korun na rozvoj infrastruktury města,“ uvedl Mach a dodal, že se město snaží uspořit i na režijních nákladech, zejména šetřením na pohonných hmotách.

„Sešrotováním jsme se zbavili starého městského vozu Škoda Favorit a místo něj jsme koupili dvě jízdní kola,“ představil další z úsporných opatření starosta.

Následovalo vyprávění o akcích uskutečněných v základní a mateřské škole. „Loni se nám podařilo vybudovat další třídu mateřské školy pro patnáct dětí. Dalším záměrem je zateplení budovy za zhruba pět milionů korun, projekt teď prochází hodnocením u státního fondu životního prostředí,“ doplnil starosta.

Změny v sídle základní školy se týkaly vytápění. Na letité litinové kotle byl namontován peletkový hořák. „Testujeme několik druhů pelet a drobné uhlí, které splňuje nejvyšší emisní normy,“ vysvětlil starosta a připomněl, že ke zlepšení ekonomiky školy přispělo oddělení bytových křídel od topného systému. Byty teď mají samostatný topný okruh.

Město připravuje i stavbu multifunkčního hřiště za základní školou. „S projektem za osm milionů jsme zkoušeli štěstí, ale dotaci jsme nezískali. Projekt předěláme, vylepšíme a žádost podáme do konce listopadu znovu,“ poznamenal Mach.

Prezentace v sále radnice seznámila občany s připravovanou revitalizací centra Mšena s průtahem Boleslavské ulice.

Radostnou zprávou byl pokles množství komu〜nálního odpadu odkládaného na skládku. Potvrzuje to zlepšení systému třídění odpadu ve městě. „Platíme nižší částky za skládkovné a máme větší příjmy za třídění, díky tomu se daří udržet stávající cenu za svoz,“ řekl starosta.

Dobrou zprávou byla rekonstrukce Cinibulkovy stezky, na níž se podílí mšenská základní škola, sdružení Zahrada a správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Podle místostarosty Nováka k projektu velkou měrou přispěli právě školáci.

„Žáci navrhli nové informační tabule, které budou na stezce instalovány,“ řekl Novák a doplnil, že děti jsou i autory návrhu turistického letáku. Turisty na trase potěší i několik dřevěných stolů s lavicemi.

To je jen část informací, které na setkání zazněly. Připravované projekty postupně představíme.