Ve Mšeně schází víceúčelové zařízení, které by sloužilo v různých časech mládeži a seniorům.

Shodli se na tom obyvatelé Mšena a okolních vesnic na veřejné diskuzi, zaměřené na dostupnost sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska. Setkání pořádalo občanské sdružení Zahrada společně se mšenskou radnicí.

Dvacet lidí, kteří se diskuze zúčastnili, se rozdělili do dvou skupin – na seniory a rodiče s dětmi. Původně byly plánovány ještě další dva týmy, ve kterých měli být zastoupeni lidé se zdravotním postižením a ti, kteří se dosud nikam nezařadili. Od obou skupin se však vzhledem k nízkému počtu diskutujících upustilo.

Skupina rodin s dětmi se podle starosty města Martina Macha, který práci týmu prezentoval, bavila především o využití volného času dětí a mládeže. „Bylo by dobré vytvořit víceúčelové zařízení nebo klub, kde by se mládež scházela, mohla by to být alternativa domů dětí a mládeže ve větších městech.

V jiných časech by se pak ve stejných prostorách mohli scházet senioři,“ uvedl Mach s tím, že nejdříve by bylo nutné najít mezi místními lidmi silnou osobnost, která by zařízení vedla.

Další připomínky skupiny se týkaly absence mateřského centra, které ve Mšeně před časem jeden rok fungovalo. „Myslím, že by ho maminky s dětmi určitě rády využily,“ řekl jeden z občanů.

Tým hodnotil také letní provoz mšenské mateřské školy. „Školka je o prázdninách otevřena pouze tři týdny, a to některým pracujícím rodičům nevyhovuje,“ shodují se rodiče malých dětí.

Město se podle starosty Macha pokusí provoz školky rozšířit tak, aby mohla být častěji otevřena alespoň jedna třída. Mezi náměty, které na setkání zazněly, bylo i možné působení terénního pracovníka. Ten by se měl věnovat zejména dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí.

Senioři se zaměřovali na potřeby bližší své věkové kategorii. „Hovořili jsme například o denním stacionáři pro seniory, který bychom uvítali. Chválili jsme chorušické sociální služby pro seniory, ty by byly vhodné i v dalších obcích,“ konstatovala vedoucí skupiny seniorů.

Podle Hany Vlčkové z občanského sdružení Zahrada setkání neřešilo konkrétní případy. „Byly pro nás ale podnětem ke zjištění, jaké sociální služby v regionu scházejí,“ uvedla Vlčková.