Na jednání středočeských zastupitelů to v souvislosti s plány na likvidaci komunálního odpadu, jehož zajištění je povinností obcí, uvedl náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

Připomněl, že nové skládky už otevírat nelze, pouze rozšiřovat ty už existující – a blíží se doba, kdy ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách bude zakázáno. Spalování se tak stane základní metodou jeho likvidace. „V tomto oboru funguje trh, kde spalovat tedy bude,“ uvedl Snížek.

Výrazné zdražení náklady nepokrylo

Spíš než zajistit likvidaci spalováním může být podle Snížka komplikací uhradit dopravu. V té souvislosti připomíná, že nyní mohou obce jako poplatek za odpad vybírat maximálně 1200 korun na osobu za rok. V případě transportu na větší vzdálenosti by peníze z poplatků nemusely stačit. „Zbytek by obce musely dofinancovat,“ vysvětlil Snížek.

To se děje už nyní, připomněla hejtmanka Petra Pecková (STAN) svou zkušenost místostarostky Mnichovic na Praze-východ: dotování odvozu odpadu je běžné tam i u sousedů. „My zdražili významně – a přesto město doplácí,“ konstatovala Pecková. V Mnichovicích tuhý komunální odpad účtují podle objemu – a cenu za litr zvedli z 0,6 koruny na rovnou korunu.

Směsný odpad nyní Mnichovičtí nechávají vozit do Prahy – do Malešic ke spalování v ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu). Na svém webu město uvádí, že dostupné skládky jsou většinou na hraně kapacit, takže smlouvu Mnichovicím vypověděla skládka Benešov, do odvolání přerušila příjem odpadu skládka Votice, a tak jediným místem, kam lze odpad odvážet, je skládka ve Ždánicích na Kolínsku.

Jinde mají odpadové systémy i ceníky odlišné, poměrně rozšířená bývá platba za osobu. Pravidla si stanovují jednotlivé obce i města, které také u svozových firem objednávají odvoz.

Překládací stanice odpadu na cestě do spaloven

„My můžeme obcím pomáhat,“ připomněla středočeská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Podle jejích slov kraj například vytvořil studie překládacích stanic odpadu určeného ke spalování.

Předseda výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství Dan Jiránek (ODS) slibuje, že zástupci kraje se také budou snažit jednat o možných společných krocích se zástupci hlavního města.

Dva projekty spalování na Mělnicku


Ve středních Čechách se nyní chystají dva velké projekty zaměřené na spalování odpadu s energetickým využitím. Skupina ČEZ chystá výstavbu v areálu Elektrárny Mělník v lokalitě Horní Počaply, s čímž souvisejí i krajské přípravy na stavby obchvatů v této oblasti.

Samotný projekt, jak řekla Deníku mluvčí Skupiny ČEZ Alice Horáková, je nyní ve fázi výběru dodavatele stavby. „Během letošního roku se má rozhodovat o realizaci,“ konstatovala s tím, že se zahájením zkušebního provozu firma počítá v období 2027/2028.

Druhý projekt se chystá v nyní nevyužívané části areálu neratovické Spolany, a to pod názvem PECeN (Průmyslové energetické centrum Neratovice). Záměr tam připravuje společnost FCC.

„Naše dceřiná společnost Spolana v projektu figuruje jako majitel výrobního areálu, v jehož nevyužívané části má být stavba realizována, a její zástupci se účastní společných jednání zainteresovaných stran,“ upřesnil Deníku Pavel Kaidl z centrály společnosti ORLEN Unipetrol RPA.

Tam je od loňského listopadu aktuální proces posuzování vlivu na životní prostředí. Po získání všech povolení má následovat demolice nyní už nevyužívaného provozu a vlastní stavba energetického zařízení; s jeho uvedením do provozu se počítá v roce 2029.

close Podoba plánovaného zařízení pro energetické využití odpadu – PECeN Neratovice. info Zdroj: FCC Česká republika zoom_in Podoba plánovaného zařízení pro energetické využití odpadu – PECeN Neratovice.

„Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2030 skončí možnost skládkovat energeticky využitelné odpady, je pro nás stěžejní rok 2029,“ potvrdila Deníku mluvčí FCC Česká republika Kristina Jakubcová.

Obavy se znečištění životního prostředí i z dopravy

Lidé z okolí ale netají svůj nesouhlas: obávají se znečištění prostředí i dopravní zátěže. Také ekologické spolky se ohrazují jak proti toxickým zbytkům ze spaloven, které mají být nadále skládkovány, tak proti samotné filozofii spalování.

Navrhují větší důraz na třídění odpadu k dalšímu využití a jeho kompostování, cirkulární ekonomiku neboli oběhové hospodářství, omezování produkce odpadu i zákaz používat některé dále nevyužitelné materiály. Ostatně i krajská radní Skopalíková připomněla: „Nejlepší odpad jen ten, který vůbec nevznikne.“

ZEVO Mělník – projekt ČEZ
- vzniknout má v areálu Elektrárny Mělník; v rámci celkové rozsáhlé modernizace jejích technologických celků
- v teplárenském provozu pro horkovody dálkového zásobování Prahy, Mělníka a Neratovic bude ZEVO sloužit pouze jako doplňkový zdroj
- plánovaná kapacita zpracování dosahuje 320 tisíc tun směsných komunálních odpadů ročně, a to primárně ze Středočeského kraje

PECeN Neratovice – projekt FCC
- vzniknout má v areálu Spolany – na místě nyní opuštěných provozů výroby viskózové střiže s chátrajícími objekty
- hlavním odběratelem vyrobeného tepla a elektřiny má být chemička Spolana
- spalováno zde má být 160 tisíc tun odpadů za rok: zhruba polovina směsný komunální odpad zejména z města a obcí ve Středočeském kraji, dále některé průmyslové odpady, které nelze recyklovat, spalitelný objemný odpad, ale i zbytková část odpadů z tříděného sběru a podobné odpady