Topit chodí v holinkách, uhlí tahá celou zimu ve kbelících ze dvorku.

Sklep má totiž plný vody, která stále přitéká. A takhle na tom Miroslav Petrík z Vavřinče není sám. Problémy s vodou mají nejméně dvě třetiny lidí ve vesnici.

Do sklepů se jim už od loňského léta hrne spodní voda.

„V srpnu, kdy pořád pršelo, nám do sklepa nateklo půl metru vody, kotel zaplavila až do poloviny. A od té doby jsme se jí nezbavili,“ řekl Petrík, který ve Vavřinči žije už přes dvacet let. Tolik vody v domě ale ještě nikdy neměl.

„Za ta léta jsme ve sklepě při průtrži mračen mívali tak tři centimetry vody, která za chvíli zmizela,“ poznamenal.

Čerpadlo zapíná každý den dvakrát, ráno a večer. Přesto se hladina vody ve sklepě stále drží na patnácti centimetrech.

„Po vyčerpání vody pokaždé zatopím, do dalšího spuštění čerpadla vystoupá voda skoro až k roštu. Kdybych vůbec nečerpal, bude tam třicet centimetrů,“ popsal každodenní postup Miroslav Petrík.

O tom, že není ve Vavřinči sám, kdo má s vodním živlem problémy, není pochyb.

Čerpadla stále vrčí

Garáž a celý suterén rodinného domu má plný vody také jeho soused Zdeněk Drbohlav. Čerpadla tam běží nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně. Co šlo, vystěhoval, ostatní má na špalcích.

„Je to neštěstí, nikomu bych to nepřál. Zdi začaly plesnivět. Vodu nezastavila ani kompletně odizolovaná podlaha. Vyboulila se a beton popraskal,“ řekl zoufale Drbohlav a dodal, že se snažil suterém vysoušet teplovzdušnými kamny, které vyvýšil několika cihlami. Ani to ale nepomohlo.

Potok je zanesený

Největší problém lidé ve vesnici vidí ve znečištěném Jelenickém potoce, který by jinak přebytečnou vodu odvedl pryč od jejich domů.
„Strouhu dobrých třicet let nikdo nečistil, napadaly tam větve a různý nepořádek, takže voda nemůže pořádně odtékat,“ vysvětlil Miroslav Petrík a zdůraznil, že problém je i v tom, že časem zanikly různé stružky a vodoteče v okolí, které po léta plnily svůj účel.

Podle Jaroslava Pelešky, starosty Malého Újezda, ke kterému Vavřineč i Jelenice patří, se Jelenický potok dočká vyčištění už v letošním roce.
„Povodí Labe slíbilo, že na tyto práce vyčlení nejaké peníze. Na část potoka od Malého Újezda k Jelenici by měla technika vyrazit na jaře, úsek od Vavřinče dál směrem ke Košáteckému potoku ale přijde pro špatnou dostupnost na řadu až na podzim,“ konstatoval starosta a doplnil, že kolem toku jsou letité topoly, kvůli nímž se stroje ke korytu nedostanou.

„Povodí Labe bude jednat o úpravě těchto mnohdy velmi polámaných stromů, které by mohla nahradit nová výsadba,“ podotkl Peleška.
Lidé, které voda denně trápí, uvažují také o tom, zda vodárny neomezily čerpání vody z vrtů v Mělnické Vrutici, což by se podle nich mohlo projevit zvednutím hladiny spodních vod.

Podle mluvčí Středočeských vodáren Lenky Kozlové se z vrtů voda už pět let jímá stále ve stejném množství nepřesahujícím čtyři sta vteřinových litrů.
„To, že voda z lokality od Lhotky až po Jelenici neodtéká a naopak se tam hromadí, je způsobeno tím, že koryto Pšovky je na některých místech tak zarostlé, že se voda rozlévá do okolí,“ řekla Kozlová.

Pšovku má ve správě Povodí Ohře. To podle mluvčího Jana Svejkovského její údržbu plánuje na letošní podzim.
„Práce budou zaměřené převážně na údržbu břehových porostů. Odtěžování sedimentů v této chvíli neplánujeme,“ uvedl Svejkovský.

Začala mokrá léta

Mluvčí vodáren Kozlová připomněla, že se každých sedm až deset let střídají suchá a vlhká období.
„Loňský rok můžeme pokládat za začátek vlhké periody. Nadprůměrné srážky tak můžeme očekávat i během několika následujících let.“