Podle starostky vesnice Marcely Čechové bylo sídlo místních dobrovolných hasičů zaplavené už před jedenácti lety, tehdy tam ale byly přes dva metry vody.

„Po letošní povodni jsme spěchali, abychom to tu dali dohromady. Věděli jsme, že nás čekají předčasné volby, a také jsme se chystali na tuhaňskou pouť, která se koná právě u požární zbrojnice. Tak jsme se na to vrhli, museli jsme mít v provozu alespoň sociální zázemí pro návštěvníky," vrací se starostka do letošního léta, kdy byly v hasičárně ještě otlučené omítky.

Na sklonku prázdnin bylo všechno hotové, v posledním týdnu se ve volební místnosti už jen malovalo, do pantů zapadly nové dveře a stěhoval se nábytek.

U stolu je šest židlí pro pět členů volební komise a zapisovatele. Předsedou je Jaroslav Mašek, který byl dvanáct let starostou vesnice. A dalších jedenáct let je místním kronikářem.

„Když jsme losovali, kdo bude předsedou, sáhl jsem si do klobouku pro lísteček jako poslední – a čekalo to tam na mě," vysvětluje Jaroslav Mašek, který je už po léta u každých voleb. Stejně jako další členové letošní komise. Jsou zkrátka sehraná parta.

„Těšíme se, že tu budeme společně. Ve chvílích, kdy nechodí voliči, si hodně povídáme a dámy mě trápí stolními hrami, nosí sem různé, například scrabble," říká tuhaňský kronikář.
Nejvíce voličů se prý do volební místnosti nahrne většinou ve chvíli, kdy mají členové komise před sebou plné talíře.
Loni pro ně vařila přímo starostka, tentokrát ale dostanou jídlo z místní restaurace. K páteční večeři je čeká řízek s brambory a oblohou, u sobotního oběda si pochutnají na kuřeti s bramborovými knedlíky a zelím.

Jaroslav Mašek bude jako u každých voleb sedět v čele dlouhého stolu, na místě, ze kterého je vidět otevřenými dveřmi na cestu od vrátek k volební místnosti. Členkám komise, které ještě nebudou tušit, kdo přichází, bude jako obvykle v předstihu hlásit: Tuhaň, Větrušice, Červená Píska. A popisná čísla k tomu.

Tuhaň a volby v číslech
3 části má vesnice, Tuhaň, Větrušice a Červená Píska
652 obyvatel žije ve všech třech částech vesnice
494 voličů je zapsaných v seznamu letošních předčasných parlamentních voleb
1 volební místnost byla za dlouhá léta jinde než v požární zbrojnici, nacházela se na obecním úřadě v knihovně, která ale už dávno musela uvolnit prostory školce
12 let byl starostou vesnice předseda volební komise Jaroslav Mašek