Dlouholetý občan Libiše, který dnes žije v Mělníku, zpracovává obecní kroniku od roku 1999. „První kroniky jsou uložené v mělnickém archivu,“ řekl o počátcích záznamů o obci Sedlák s tím že, současná kronika čítá šest svazků, z nichž dva byly v sále k nahlédnutí.

Z besedy vyplynulo, že o počátky kronikářství v Libiši se zasloužil autor L. Böhm, který v roce 1890 napsal knihu o regionu a Libiš tam podrobně popsal. Posluchače zaujala i informace, že ve středověku vedla z libišského katolického kostela svatého Jakuba Většího podzemní chodba až do sousedního Obříství a že největší povodeň před rokem 2002 obec postihla v roce 1952.