Kanalizace ve Vehlovicích, která se začne budovat během příštího roku, by měla stát 140 milionů korun včetně nové úpravy komunikací. Podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše město podalo žádost o dotaci už na konci léta letošního roku a teď čeká na její vyřízení. „Město se bude podílet na výstavbě kanalizace padesáti procenty z ceny, druhou polovinu uhradí Vodárny Kladno Mělník. Teď záleží na tom, jakou částku z ní ubere dotace,“ řekl starosta.

Práce začnou už příští rok a potrvají až do roku 2020. „Předpokládáme, že dva roky se bude pracovat na kanalizaci a pak přijdou na řadu povrchy místních silnic,“ vysvětlil starosta s tím, že město tak pravděpodobně vydá ze svého rozpočtu za ty tři roky čtyřicet až padesát milionů korun.

Vehlovice mají necelých 500 obyvatel a zatím jsou v této mělnické aglomeraci odkázání na bezodtoké jímky. „S vyvážením je prostě dnes problém a není to vůbec jednoduchá záležitost, aby to splňovalo všechny náležitosti,“ řekl Mikeš. Čistírna odpadních vod je ještě schopna takovou zátěž, jako jsou celé Vehlovice, pojmout. „Máme ekvivalent asi 24 tisíc a v současné době je využito přibližně 20 tisíc z celkové kapacity, takže tady rozhodně problém nebude,“ dodal starosta.

Ve chvíli, kdy bude kanalizace ve Vehlovicích hotová, město Mělník daleko překročí limit, jaký ukládá Evropská Unie v rámci odkanalizování městských aglomerací. „Budeme tak mít odkanalizováno 92 procent města i s přilehlými částmi a zbyde například už jen část staré zástavby v Rousovicích,“ dodal starosta Mikeš.

- Město musí splnit podmínky Evropské unie, které Česko slíbilo dodržet v přístupových dokumentech. 
- Tam je také uvedeno, že města a obce, které mají nad dva tisíce obyvatel, musejí být z 85% odkanalizované. 
- Na začátku roku 2010 byl Mělník odkanalizován jen ze 82%
- V roce 2020 bude Mělník odkanalizován z 92%.