Škody, které v Lužci nad Vltavou způsobily červnové povodně, rostou 
v řádech desítek milionů. A stále se nezastavují. Potvrdil to starosta obce Patrik Rollo.

Voda v níže položených částech vesnice zaplavila kolem sto dvaceti nemovitostí, dvě třetiny z nich jsou obytné domy. „Postiženy povodní byla lokalita od chatové osady Křemen přes ulice Mělnickou a Vltavskou, voda byla i v řadových domech v Tyršově a Sportovní ulici a v nejníže položené části Chramostku," vyjmenoval starosta a dodal, že podle předběžného odhadu statika by nemělo tentokrát dojít k žádné demolici.

První odhady škod v Lužci nad Vltavou byly kolem osmašedesáti milionů korun, z toho asi čtyřicet na obecním majetku. To už ale zase neplatí. „Jen odhad škody na komunikacích byl nejdříve dvacet milionů, ale po posouzení odborníky už to vychází o dalších deset milionů víc," prohlásil Patrik Rollo a připomněl, že voda doslova utrhala části náspů, v silnicích se vytvořily prolákliny a někde silnice pod těžkou technikou úplně zanikly, změnily se v tankodrom.

Při odhadu škoda se navíc odborníci do mnoha prostor nedostali, protože jsou stále pod vodou. „Chtěli jsme ve čtvrtek začít vyčerpávat vodu ze sklepů a studní, ale museli jsme to odložit až na sobotu. Spodní voda se totiž stále tlačí nahoru," uvedl lužecký starosta.

Po vyčerpání všech zaplavených prostor začnou hasiči a dobrovolníci s čisticími pracemi. Všechno budou omývat tlakovými čističi s dezinfekcí a chemii budou aplikovat také do vyčerpaných studen, které jsou kontaminované vodou 
z řeky.