Obyvatelé Liběchova budou při letošních komunálních volbách vybírat své favority, které by rádi viděli v městském zastupitelstvu. Jejich jména najdou na čtyřech kandidátních listinách. Při volbách před čtyřmi lety přitom Liběchovští ve svých schránkách našli pouze dvě kandidátní listiny.

Při pohledu na názvy politických uskupení, která své kandidáty do voleb poslala, je zřejmé, že v Liběchově se strany s celorepublikovou působností nechytají. Ani na jediné liběchovské kandidátce totiž neschází název města.

Žádná velká strana

Šestatřicet lidí, kteří do zastupitelstva města kandidují, mají svá jména uvedena na kandidátkách uskupení Pro Liběchov, Pro Liběchov a Ješovice, Šance pro Liběchov 
a Zelená pro Liběchov. Z toho je patrné, že v Liběchově budou u voleb rozhodovat hlavně činy lidí, kteří se navzájem znají, nikoliv barvy a sliby jednotlivých stran.

Mezi kandidáty je jako ve většině měst a vesnic Mělnicka o poznání více mužů. O pozice ve vedení města má v Liběchově zájem jen deset žen, což není ani třetina celkového počtu kandidátů. Ve volbách 
v roce 2010 měly ženy v průměru větší zastoupení než letos, i když jich bylo o tři méně. Mužů totiž tehdy kandidovalo pouze jedenáct, kdežto letos se jich odhodlalo šestadvacet.

Co se věkového složení týká, liběchovští kandidáti tentokrát posunuli věkový průměr o něco výše. Nejvíce kandidátů je totiž ve věku mezi pětatřicátým a devětačtyřicátým rokem a pak ve věku nad šedesát let. Kandidáti do pětadvaceti let schází úplně 
a ti, jimž je pětadvacet až devětadvacet, jsou na kandidátních listinách pouze dva. Voliči také nezakroužkují ani jednoho studenta. Věkový průměr žen je při letošních volbách v Liběchově 41,10 a u mužů 48,08 roku.

Živnostníci a důchodci

Mezi šestatřiceti kandidáty jsou v největší míře zastoupeni živnostníci, jichž je sedm, a důchodci, těch je o jednoho méně. Profesemi, které se na kandidátkách letos také objevují, jsou jeřábník, stavitel nebo vychovatel. Do devítičlenného zastupitelstva města, kde žije přes tisíc lidí, kandiduje také vedoucí střediska vědeckých informací.


Nejstarším liběchovským kandidátem je šestasedmdesátiletý Josef Kollman, kterému na kandidátce Zelená pro Liběchov patří páté místo. 
A naopak nejmladším je šestadvacetiletý Zdeněk Lunzar, který je na stejné kandidátní listině na třetím místě.