Podle Romany Indrové Semelkové ze zámeckého centra Schola naturalis jde o lehký čtyřkolový kočár se sklápěcí střechou, kterému se říká mylord podle anglického oslovení šlechtice.

„Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl oblíbený u vyšších společenských vrstev ve městech, ale i u zámožných sedláků na venkově," vysvětlila Romana Indrová Semelková a připomněla, že kočár, který je zatím doplňkem expozice, by zanedlouho měl v plné parádě vozit návštěvníky po zámeckém parku.

Zámeckou výstavu kočárů tvoří typický vozový park z přelomu devatenáctého a dvacátého století, který se využíval na středně velkém panství, jakým byly i Veltrusy.

„Kromě kočárů pro panstvo si tam návštěvníci mohou prohlédnout také další vozy, které využíval například zámecký správce, nadlesní, podkoní nebo správce sadu," doplnila Romana Indrová Semelková. 
Do atmosféry vtáhne návštěvníky fiktivní příběh šlechtice, který j vozy během svého života využíval.

„Díky němu se nejen projdou mezi kočáry a sáněmi, ale seznámí se také se všemi etapami tehdejšího lidského bytí," doplnila.