Návštěvníci se podívají do některých obnovených částí zámku i celého areálu. Vzdělávací programy pro rodiny a dospělé tam budou v tomto dni mezi desátou a sedmnáctou hodinou zdarma.

Podle vedoucí zámeckého edukačního centra Sylvie Kročákové se příchozí budou moci těšit například na písařskou nebo výtvarnou dílnu, vyzkouší si stavbu modelu zámeckého parku v jeho historických proměnách a seznámí se s lidovými písničkami dolního Povltaví.

Podrobný program najdou zájemci na webu www.pamatkynasbavi.cz/veltrusy.

Mapa u domu lesního

„Kroky návštěvníků povedou do některých obnovených částí zámeckého areálu. Před domem lesního hned u hlavní brány bude umístěn informační stánek, v němž bude k dostání mapa s označením míst, která lze spatřit. Příchozí tam získají i základní informace o edukačním centru a jeho aktivitách. Přímo na zámku bude možné podívat se do přízemí severozápadního křídla. Tam bude probíhat výtvarná dílna s názvem Okrasný statek Veltrusy. Rodiny s dětmi se zde seznámí například s krajinnými proměnami zámeckého areálu s důrazem na ojedinělou koncepci okrasného statku," uvedla Sylvie Korčáková a doplnila, že přízemí zámku patří ukázkám vzdělávacích programů a edukačních pomůcek.

Návštěvníky tam čeká seznámení s nejdůležitějšími atributy projektu Schola naturalis, jimiž je revitalizace zámku a centrum Evropské úmluvy o krajině. Představí se jim i další výukový projekt 
věnovaný vzdělávací roli 
Národního památkového ústavu Praha, který je věnován edukaci jako klíčovému nástroji zkvalitnění péče o české kulturní dědictví.

Jak to bylo s aristokracií 

V sobotu bude dostupné i první patro severozápadního křídla zámecké budovy. Tam bude k vidění edukační, tedy výchovně – vzdělávací expozice, která se věnuje tématu Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě.

Cílem procházky dospělých i dětí se jistě stane i obnovená konírna, v níž jsou ustájeni koně ze Šumavy, holandský selský dům s unikátním ovocným sadem, vzdálený od zámku asi kilometr, nebo také hájenka u daňčí obory, kde se mohou seznámit s následky ničivých záplav z pohledu historie zámeckého areálu a mohou tam zhlédnout video o povodni v roce 2002.

(Jiří Herain)