Místo, kde žijeme spojuje lidi v českých městech a vesnicích, kteří společně upravují veřejná prostranství v českých obcích.

Nadace VIA vznikla před dvaceti lety a za dobu svého působení podpořila téměř čtyři tisíce projektů z peněz dárců, firem a nadací včetně výnosů nadačního jmění.

Při setkání s dárci Velké Vlny, letošní novinky, která je příležitostí pro všechny filantropy, se Wolák snažil vzpomínkami na příběh velvarského rybníku Malvaňáku přispět k tomu, aby se povedlo získat co nejvíce peněz právě pro další běh projektu Místo, kde žijeme. „Město Velvary se zároveň připojilo mezi dárce, aby alespoň malou částkou poděkovalo Nadaci VIA a podílelo se na šíření myšlenek projektu,“ řekl starosta.