Obec Cítov je známá svým bohatým společenským životem a od nepaměti se tady provozovala spolková činnost. Dnes zde pracuje devět spolků. Mezi ně patří Tělocvičná jednota Sokol Cítov, která ledacos pamatuje. Vznikla již v roce 1913 a od té doby spolek v obci žije svým vlastním životem. Jednota zažila nejen doby rozkvětu, ale i stagnace po roce 1948, nikdy však úplně nezanikla a nepřerušila svoji činnost. „Cvičilo se tady vždy,“ podotkla Marie Engelmanová, starostka tělocvičné jednoty.

Marie Engelmanová je v Sokole od roku 1964, kdy se přistěhovala do Cítova s manželem. Ve funkci starostky je pět let.

V současné době má spolek 89 členů a náplní spolku nejsou jen pravidelná cvičení v tělocvičně školy – mladší žáci, starší žáci a ženy. „Součástí spolku je taneční kroužek, který má ve svém repertoáru nacvičenu staročeskou Besedu a vedle tanců vznikl i pěvecký sbor s názvem Věrná garda pod vedením Marie Šámalové, který pořádá májové a adventní koncerty. Kulturně turistický kroužek připravuje především pro děti tematické výlety do okolí. Pod jednotu patří i kroužek tenistů a letos nově vznikl kroužek plážového volejbalu,“ vyjmenovala starostka jednoty.

Spolek se podílí nemalou měrou na všech kulturních či společenských akcích pořádaných v obci a vždy přispěje svým dílem či pomocnou rukou při realizaci všeho místního dění. Členky nejen podpoří akce tanečními a pěveckými vystoupeními, ale když je zapotřebí, upečou i 700 koláčků jako letos na oslavu 750 let výročí obce.

V současné době je možné ženy ze Sokola zastihnout v klubovně při nacvičování Besedy na další vystoupení. Členky tělocvičné jednoty se ale nescházejí jen pracovně. Tráví spolu i volný čas a jezdí na výlety. „Od roku 2001 pořádáme i společné dovolené, kterých se zúčastní vždy okolo dvaceti členů,“ podotkla Václava Solařová, pokladní spolku. Jde vždy o týdenní pobyt, kde se věnují především turistice.

Marta Dušková