Po Pražské bráně, Vodárenské věži a kapličce, která stála v minulosti nad studnou na náměstí Míru, je to už čtvrtý model.

První vystřihovánka byla vyrobena v roce 2017. „Vytvořil jsem si ji jen tak pro sebe z bílého papíru model kapličky, která stávala v devatenáctém století uprostřed náměstí Míru,“ říká Martin Klihavec. Vystřihovánku ukázal v informačním centru v Mělníku, a ta se zalíbila svojí jednoduchostí provedení. Kronikář dříve nic podobného netvořil, začal tedy zpočátku jednoduššími stavbami, na kterých si vyzkoušel správné postupy. Poslední model, věž chrámu sv. Petra a Pavla, je složitější, obzvláště vytvoření cibulovité báně.

Před samotnou tvorbou si Martin Klihavec objekt nafotí ze všech stran, včetně detailů. Poté přijde na řadu zaměření stavby a podle zvoleného měřítka 3D nákres a zkušební model. „Pokud vše sedí, přichází práce nejtěžší – překreslit vše v počítači,“ podotýká. Celkově prý může tvůrčí proces trvat i dva měsíce.

Modely je možné zakoupit v Turistickém informačním centru v Mělníku. Aktuálně se připravuje dotisk prvního modelu kaple. Tisk zajišťuje Mělnický osvětový a okrašlovací spolek a je v počtu 500 kusů.

Martin Klihavec nyní pracuje na další pamětihodnosti. Rozhodl se k věži sv. Petra a Pavla vytvořit ještě celý kostel. V budoucnu by rád vyrobil také model mělnického zámku.

Marta Dušková