K poslednímu červnu bylo na Mělnicku 2984 uchazečů o zaměstnání, což je o 68 lidí méně než ke konci předchozího měsíce. Takový je výsledek počítání pracovníků Úřadu práce Mělník.

„Míra nezaměstnanosti na Mělnicku klesla z květnových 5,6 na červnových 5,5 procenta,“ informoval analytik mělnického úřadu práce Josef Slavík.

Zatímco počet nezaměstnaných klesl, počet volných pracovních míst stoupl. I tato statistika je tedy příznivá. „Na konci června jsme evidovali 1432 volných pracovních míst, což je o 92 míst více než na konci května,“ spočetl Slavík. V průběhu června nahlásili zaměstnavatelé mělnickému úřadu práce 404 nových volných pracovních míst. Na každou volnou pozici nyní připadá v průměru 2,1 uchazeče.

V průběhu června bylo úřadem práce nově zaevidováno 346 uchazečů. Za stejné období ukončilo evidenci 413 osob. Největší procento ze všech čekatelů na práci tvoří ženy. K 30. červnu jich bylo v evidenci 1841, zatímco mužů jen 1143. Ze všech nezaměstnaných je tedy téměř 62 procent žen.

Značnou část tvoří také lidé se zdravotním postižením. V evidenci je jich 529, cožý tvoří 17,7 procenta z celkového počtu. Absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých evidoval mělnický úřad práce 163, což je o patnáct méně než v květnu. Na celkové nezaměstnanosti se tak tito uchazeči podílejí 5,5 procenty.

Podporu v nezaměstnanosti poskytoval v červnu Úřad práce Mělník necelé třetině všech uchazečů o práci. Na podporu mělo nárok 936 nezaměstnaných, což tvoří 31,4 procenta ze všech osob vedených v evidenci.