„Labe v těsné blízkosti areálu zarybňujeme vždy na jaře a na podzim,“ připomněl jednatel Spolany Miroslav Falta. S upřesněním, že jde o projekt, který vznikl ve spolupráci s místními rybáři; později se připojilo ekologické centrum, které školákům nejen přibližuje ryby a dění kolem řeky, ale také přináší další ekovýchovná témata. „Pravidelné zarybňování je pro udržení vodního ekosystému nezbytné,“ poznamenal Falta.

Nezastírá, že bohatství ryb v okolí, které potvrzují i oblíbené rybářské závody, vedení společnosti těší. Jestliže příroda v okolí chemičky prospívá, je to příznivý signál vůči veřejnosti. Proto firma podporuje i další aktivity – známé jsou chov včel přímo v areálu, jejichž med opakovaně bodoval v hodnocení kvality, hnízdění sokolů stěhovavých v připravených budkách nebo pozorování vodních plátků ornitology na dočišťovacích nádržích podniku. Pomáhá to vyrovnávat dopad méně příznivých zpráv, když například organizace Arnika pravidelně Spolanu umisťuje do čela celostátního žebříčku největších znečišťovatelů. To je dáno už charakterem výroby – mimo jiné jde o jediného producenta kaprolaktamu a výrobce PVC v republice.

| Video: Youtube

Dlouhodobý podíl na vysazování ryb má nejen systematicky doplňovat rybí populaci v Labi, ale také zlepšovat ekosystém. „Současně se projektem snažíme u dětí ze základních škol vzbudit zájem o životní prostředí,“ uvedl Pavel Kaidl z centrály rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol, k níž společnost Spolana náleží. „Během dlouholeté spolupráce na tomto ekologickém programu organizátoři vypustili do Labe již čtyři tuny ryb v hodnotě přibližně 300 tisíc korun,“ poznamenal.

V posledních pěti metrácích převládal kapr obecný, upřesnil předseda neratovické organizace rybářů Vladimír Náhlovský. „Děti tu měly na ukázku červenopeřici, plotici a koi kapra,“ doplnil. S tím, že na dravé druhy ryb přijde řada v rámci podzimního vysazování. S vypouštěním ryb do řeky přímo u chemičky přitom Náhlovský nemá problém. „V okolí Spolany žije spousta druhů ohrožených ptáků a obojživelníků. Lze tedy vidět, že prostředí je zdravé a svědčí přírodě,“ řekl předseda rybářské organizace.

Jak se dětem líbil rybí tobogán, tedy vypouštění většího množství ryb pomocí rukávu přímo do řeky, ocenila Kateřina Chalupová, jež učí na neratovické Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova. Čtvrťáci se podle jejích slov dozvěděli spoustu zajímavostí nejen ze života ryb, ale i jak rozpoznat jednotlivé druhy. „Čekala na ně i soutěž a opékání špekáčků,“ uvedla Chalupová k programu dopoledne stráveného v přírodě. Ekologické centrum navíc povídání „z kádě“ zpestřilo také z jiného soudku. Řeč byla hlavně o třídění odpadů, které umožňuje recyklaci. „Zopakovali jsme si barevné rozdělení kontejnerů. Dalším úkolem bylo vyplnění tajenky na různá ekologická témata,“ přiblížila připravený program lektorka Monika Vaňurová.