Vypouštění ryb do řeky Labe je mezi žáky místních základních škol dlouhodobě oblíbenou akcí. „Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do této akce zapojit. Děti se velmi těšily, praktická výuka je vždy moc baví. Tato akce je skvělá příležitost pro všechny žáky, aby se dozvěděli více o životě v řekách a o tom, jak mohou pomoci chránit naše životní prostředí.“ uvedla Zuzana Synáková, učitelka 4. třídy základní školy z Kostelce nad Labem.

Kromě vysazování ryb byl pro děti připraven také doprovodný program, ve kterém se děti hravou formou dozvěděly o vodě a životě v řece.

„Zarybňovalo se třemi metráky převážně kaprovitých ryb, mezi kterými bylo i několik kusů lína, nebo i krásný siven americký, který také patří do tekoucí vody řeky Labe.“ doplnil k vysazování ryb Luboš Zimmel, vedoucí rybářského kroužku v Neratovicích, který se za Český rybářský svaz události účastnil.

| Video: Youtube

„Těší nás, že se daří vysazování ryb do Labe pravidelně spojovat s praktickou výukou žáků místních základních škol. Jsme velmi rádi, že o tuto akci mají děti dlouhodobě zájem a už teď se těšíme na medobraní na přelomu května a června, se kterým nám budou žáci také tradičně pomáhat,“ uvedl Piotr Kearney, jednatel společnosti Spolana.

Projekt je součástí dlouhodobé snahy Spolany o obnovu populace ryb v regionu a zlepšení místního vodního ekosystému. Do projektu se zapojují také žáci základních škol, kteří se při vypuštění ryb dozvídají zajímavosti o našich vodních tocích a učí se ohleduplnosti k životnímu prostředí.