Hosté a členové cechu přednášeli vaule místní zahradnické školy své referáty, například o dějinách vinařství včeských zemích, o vinařském spolku, založení cechu i o české vinohradnické oblasti. Později navštívili účastníci setkání mělnický areál České zemědělské univerzity, kde je u ochutnávky vín čekala neformální diskuse – samozřejmě o vinařství a vínu.

Cech českých vinařů je zájmovou organizací vinařů, který svou novodobou historii zahájil přesně před čtyřiceti lety, 25.února 1968 v Mělníku. Pořádá přednášky, semináře, výstavy a přehlídky vín. Vydává katalogy, metodiky, ročenku Český vinař a další dokumenty. Organizuje odborné exkurze, společenské večery a slavnostní shromáždění, při nichž jsou zachovávány staré vinařské zvyky. Vsoučasné době má přes osmdesát členů, skoro třetina znich je zMělnicka, převážně přímo zMělníka, ale i zKralup nad Vltavou, Kel nebo Vraňan.