Veřejné projednávání posudku o vlivu stavby mělnického obchvatu na životní prostředí se tento týden uskutečnila na městském úřadě. K debatě byla přizvána i veřejnost, lidé však měli většinou připomínky k problémům, které se samotné stavby obchvatu (průtahu), netýkaly.

Závěry posudku EIA přijeli do Mělníka prezentovat sami zpracovatelé. Závěr poukázal na to, že stavba nijak výrazně nezasáhne do života lidí, především z hlediska hluku a prašnosti. V místech, kde nová komunikace povede podél zastavěné oblasti, budou stát protihlukové stěny. „V některých místech na nich budou popínavé rostliny,“ uvedla zpracovatelka posudku Kateřina Hladká. Podle stanoviska EIA je v pořádku i nakládání s dešťovou vodou, havarijního nebezpečí i chráněných částí přírody.

Silná většina účastníků projednávání se k posudku vyjadřovala i písemně. Samotného posudku se však skoro žádná z připomínek netýkala. Hojné zastoupení v řadách veřejnosti měli obyvatelé Mladoboleslavské ulice, kteří upozornili na situaci kolem jejich domů, kde projíždí velké množství kamionů, často i nad úrovní oken rodinných domů. Mladoboleslavské ulice se však dopad současné plánované výstavby téměř netýká.

Veřejné projednání posudku bylo závěrečnou fází celého procesu posuzování stavby obchvatu na životné prostředí. Teď bude následovat rozsáhlá úřednická práce, která povede až k samotné stavbě obchvatu města. Ředitelství silnic a dálnic nechá zpracovat projektovou dokumentaci. „Jedná se o dokumentaci pro územní řízení. Poté požádají stavební odbor města Mělníka o územní rozhodnutí,“ uvedl vedoucí výstavby a rozvoje Pavel Průcha. Až samotné územní rozhodnutí doladí veškeré potřebné detaily stavby.

I v případě, že nyní půjdou všechny práce bez problémů, mohou lidé v Mělníku počítat se zahájením výstavby obchvatu nejdříve v roce 2010. Práce na stavbě nové komunikace mohly v Mělníku začít už přibližně touto dobou. Před třemi lety se však proti záměru postavila řada občanských iniciativ, které požadovali různá přesunutí silnice jinam, vždy dál od jejich obydlí, nebo pouze stavbu „velkého obchvatu“, který vůbec nezasáhne do města.

I samotné spory mezi jednotlivými občany a studie, která ukázala na funkčnost původně navrhované trasy, vedly nakonec k odsouhlasení výstavby silnice tak, jak byla zanesena v územním plánu. K jediné změně tak došlo díky přesunutí budoucí komunikace z prostoru stávající Cukrovarské ulice na bývalý řepný plac cukrovaru.