SOBOTA DOPOLEDNE: Nejmenší vesnice na Mělnicku Kanina s osmapadesáti obyvateli má dobře našlápnuto, aby překonala volební účast před čtyřmi lety. Už tehdy se svou volební účastí přesahující 84 procent měla nejvyšší volební účast v regionu.

Předsedkyně komise Pavlína Hrušková v sobotu dopoledne řekla, že ze 45 evidovaných voličů už hlasovalo 62 procent. "Myslím, že volební účast před čtyřmi lety ještě překonáme, lidé stále přicházejí," uvedla Hrušková a dodala, že čtyři lidé přišli hlasovat na volební průkaz.

V Mělníku přichází méně voličů než v pátek

V sobotu přichází k volebním urnám v Mělníku méně voličů než během včerejšího dne. Potvrdil to vedoucí mělnického odboru vnitřních věcí David Kučera. "Myslím, že většina lidí v Mělníku už volila. Během pátku přišlo k volbách zhruba 45 procent voličů," řekl pro Deník Kučera.

Ten se také podle dosavadního počtu voličů domnívá, že volební účast bude srovnatelná se zájmem voličů před čtyřmi lety. Tehdy účast hlasujících přesáhla šedesát dva procent.

Volby v Mělníku zatím probíhají bez problémů, žádná mimořádná událost nenastala.

K neratovickým volebním urnám v sobotu míří zejména mladí lidé

V Neratovicích je návštěvnost volebních místností stejná jako včera. Jen s tím rozdílem, že k volebním urnám přichází víc mladých lidí a lidí střední generace. Neratovičtí senioři většinou hlasovali během prvního dne voleb.

Podle předsedkyně volební komise v neratovické škole 28. října Lidmily Beránkové přišlo v pátekv Neratovicích k volbámasi 48 procent voličů. "Myslím, že volební účast bude vyšší než při posledních volbách," uvedla předsedkyně komise. Tehdy ve městě hlasovalo přes osmapadesát procent voličů.

Ani v Neratovicích komise nezaznamenaly žádné komplikace. "Akorát sem tam někdo neví, na jakém okrsku má volit, takpotřebuje poradit, jinak volby probíhají v klidu," zhodnotila dosavadní průběh voleb v sobotu dopoledne Lidmila Beránková.

SOBOTA ODPOLEDNE: Hlasování si nenechal ujít ani čtyřiadevadesátiletý senior v Libiši

Hodinu a půl před definitivním uzavřením volební místnosti v Libiši vhodilo svůj hlas do urny asi šedesát procent voličů. Možnost ovlivnit politické dění si nenechal ujít ani čtyřiadevadesátiletý senior. Členka komise a zapisovatelkaMarcela Mölzerová uvedla, žezřejmě bude voličů obdobný počet jako při posledníchvolbách, kdy jich přišlo téměř 67 procent. "Lidé stále přicházejí," řekla členka komise.

Páteční volby: k urnám mířily stovky lidí

Do volebních místností na Mělnicku mířily v pátek hned po jejich otevření zástupy lidí. Například v Libiši odhlasovala za první dvě hodinypětina tamních voličů.

Jen pár minut po čtrnáctéhodině také k volební místnosti ve škole v Pražské ulici v Mělníku mířily dvě dlouholeté kamarádky Irena Kalivodová a Růžena Machová. Ke každým volbám chodí společně. A dokonce i volí stejnou politickou stranu. „Přála bych si, aby po volbách politici začali myslet také na chudé lidi a na nás důchodce,“ říká Irena Kalivodová a Růžena Machová jí přitakává: „Na naší politické scéně by měl nastat především pořádek.“

Právě senioři v pátek krátce po otevření volebních místností převládali mezi voliči, kteří mířili k urnám jako první. Přicházely ale i mladé maminky s dětmi, například Alena Černá z Mělníka. „Politici by se po volbách měli konečně zabývat skutečnými lidmi a ne řešit hlouposti,“ doufá mladá žena.

Do volební místnosti v největší mělnické škole přišel včera během prvních třicetiminut voleb několik desítek lidí. Z nadějné účasti byli překvapeni i členové tamní volební komise.

Chodbami neratovické školy proudily davy lidí

I v Neratovicích ihned po otevření volebních místností mířily kurnám zástupy lidí. Jen za hodinu v jedné z patnácti volebních místnostineratovické základní školy v ulici 28. října odhlasovalo celkem sto dvacet voličů.

Bez možnosti zúčastnit se voleb nezůstali ani hospitalizovaní lidé. Do městské nemocnice v Neratovicích vyrazila dvoučlenná volební komise s urnou k šesti voličům.

V Libiši očekávají vysokou volební účast

V Libiši očekávají vysokou volební účast. "Tady lidi vždycky přicházejí k volbám v hojném počtu. Za první dvě hodiny jich dnes přišla asi pětina," shodli se v pátek členové volební komise.

Průběžné výsledky voleb najdete ZDE.

Informační boxy s průběžnými výsledky voleb dodávaných on-line přímo z Českého statistického úřadu najdete na našem webu, a to i za jednotlivé kraje. Sledujte i aktuální informace z volebních místností na Mělnicku.

Po dlouhé, mnohdy nevybíravé a útočné, volební kampani přichází konec.

Jsou tu volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou o dalším směřování České republiky.

Volební místnosti se Na Mělnicku, stejně jako v celé zemi, otevřou v pátek ve 14 hodin a volit bude možné do nočních 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Lístky kompletně rozdány, náhradní až u voleb

Obecní a městské úřady už minulý týden dokončil kompletní distribuci volebních lístků. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volič mohl požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Musíte mít s sebou doklad

Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky. Musí k tomu použít platný občanský průkaz nebo cestovní, diplomatický či služební pas ČR anebo cestovní průkaz. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Hlasovací lístek platí samostatně pro každou politickou stranu a politické hnutí. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Pokud některá politická strana nebo politické hnutí nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, je v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno.