Svůj post v samosprávě s přehledem obhájila současná starostka Iveta Fišerová. Nové zastupitelstvo má převahu žen, dámskou čtveřici doplňují tři muži.

Voliči podpořili Ivetu Fišerovou (45 let, Nezávislí), Alici Semiánovou (48 let, Pro rozvoj obce Kly), Janu Palanskou (52 let, Pro rozvoj obce Kly), Hanu Slámovou (65 let, Tradice venkova), Petra Ryndu (44 let, Kly 2012), Pavla Michalíčka (54 let, Tradice venkova) a Tomáše Trojáka (45 let, Nezávislí).

Nejvíce hlasů získala současná starostka Iveta Fišerová (240). Naopak nejméně Petr Rynda (105).

Z kandidujících stran směřovalo nejvíce hlasů Nezávislým (1187), následovaly Pro rozvoj obce Kly (1029), Tradice venkova (998) a Kly 2017 (411), nejméně hlasů získalo sdružení Za lepší život a vyšší počet zastupitelů ve Klích (392).

Mimořádné volby musely být vypsané podruhé opět kvůli nedostatečnému počtu zastupitelů. Kvůli neshodám a rozdílným názorům na chod obce totiž odstoupili tři zastupitelé a dokonce i jejich náhradníci. Rezignovala tehdy i starostka Iveta Fišerová.

SEDM ZASTUPITELŮ
Voliči podpořili Ivetu Fišerovou (45 let Nezávislí), Alici Semiánovou (48 let Pro rozvoj obce Kly), Janu Palanskou (52 let Pro rozvoj obce Kly), Hanu Slámovou (65 let Tradice venkova), Petra Ryndu (44 let Kly 2012), Pavla Michalíčka (54 let Tradice venkova) a Tomáše Trojáka (45 let Nezávislí).

Volební místnost v sídle obecního úřadu se otevřela v sobotu už v sedm hodin, zavřela se úderem dvaadvacáté. Předseda volební komise Jan Kočvara uvedl, že první se k volbám dostavila devadesátiletá seniorka, která ještě musela pár minut počkat. Hodinu a půl po zahájení voleb vhodilo do urny lístky téměř 150 voličů. Krátce po patnácté hodině už to bylo o tři sta více.

Lidé přicházeli k volbám napříč věkovým spektrem, v dobré náladě a bylo znát, že si od dalšího kola slibují konečné řešení. „Všechno je to o dohodě mezi lidmi. Každý by měl trochu slevit ze svého. Doufáme, že to tentokrát vyjde,“ shodl se místní manželský pár před hlasová- ním.

Připomněli, že provizorium nebylo šťastné řešení: „Čtyřčlenné zastupitelstvo nemohlo většinu záležitostí podle zákona o obcích ani projednávat, zejména ty ekonomické.“

O přízeň voličů se ucházeli kandidáti z pěti stran, po sedmi za Kly 2017 a Za lepší život a vyšší počet zastupitelů ve Klích, osm za Nezávislé a po devíti za Tradici venkova a Pro rozvoj obce Kly.

Na první pozici za Nezávislé byla současná starostka Iveta Fišerová, občany chválená i kritizovaná. „Starostka tady udělala kus dobré práce. Volili jsme ji předtím i teď, přestože jsme měli výhrady k úpravám hřbitova, které podle nás stály zbytečně moc peněz,“ notoval si manželský pár. Mladý volič, který není fanouškem Nezávislých, naopak prohlásil: „Změnu ve funkci starosty bych rozhodně uvítal.“

Základem je, aby nyní noví zastupitelé našli společnou řeč, což by otupilo ostří nožů na znesvářených stranách.

„Finální rozložení mandátů významnou změnu oproti současnému stavu nepřináší,“ uvedla včera pro Mělnický deník Iveta Fišerová. Naznačila tak, že patrně bude vést obec i nadále ona.

Poslední mimořádné volby se ve Klích konaly v květnu letošního roku. Jak potvrdila starostka, skončilo to tehdy patovou situací. „Část zvolených zastupitelů včetně mě odmítla spolupracovat se zbývající reprezentací obce. Příčinou byl naprosto odlišný přístup k rozvoji obce,“ vysvětlila Fišerová s tím, že počet zastupitelů tak klesl pod zákonnou hranici pěti členů.

Loni v září na svou funkci rezignovali čtyři ze sedmi zastupitelů, Pavla Joachimsthálová a Petr Rynda (Nezávislí) a Pavel Michalíček a Hana Slámová (Tradice venkova). Svou funkci odmítli i náhradníci a v čele obce zůstali pouze starostka Iveta Fišerová, místostarosta Martin Kurc (oba Nezávislí) a Jiří Král (Za lepší život ve Klích). Tři z původních zastupitelů shodně uvedli jako důvod své rezignace nesouhlas se způsobem vedení obce.

OTTO LOKAJ, JIŘÍ MACEK