Členové komise při volbách pravidelně docházejí do desítek domácností s přenosnou volební urnou, aby zejména starým a nemocným lidem umožnili hlasovat.

V Mělníku před letošními květnovými volbami vyřizují už desítky takových žádostí. Potvrdil to David Kučera z mělnického odboru vnitřních věcí. A lidé stále mohou o možnost, aby putovala volební urna přímo do jejich domovů, žádat. „Žádost je možné podat kdykoliv až do jedné hodiny před ukončením voleb, ale z organizačních důvodů je uvítáme co nejdříve,“ uvedl Kučera a dodal, že město vyhoví všem žadatelům.

Důvody lidí, proč nemohou hlasovat ve volebních místnostech, zástupci obcí a měst nezkoumají.

V Neratovicích město přijalo deset takových žádostí, v Kralupech nad Vltavou zatím tři. Podle mluvčí neratovické radnice Jiřiny Kovářové této možnosti využívají zejména senioři, lidé s tělesným postižením či občané v pracovní nechopnosti. „Pokud chce člověk volit do přenosné volební urny, musí mít platný doklad totožnosti, být ze zákona způsobilý k volbám a mít trvalý pobyt v daném volebním okrsku,“ vyjmenovala požadavky Kovářová.

V menších obcích většinou zaznamenávají pouze individuální žádosti. I tam lidem ale vyhoví.

Členové volební komise navštíví s přenosnou volební urnou také tamní centra seniorů, nemocnice či domy s pečovatelskou službou.

Kde a jak žádat o hlasování do přenosné volební urny?

Na obecních a městských úřadech buď telefonicky, mailem nebo osobně.
V Mělníku mohou zájemci kontaktovat Davida Kučeru a Marcelu Slavíkovou z odboru vnitřních věcí na telefonních číslech 315 635 301 a 315 635 302 nebo mailem na: d.kucera@melnik.cz a m.slavikova@melnik.cz.
V Neratovicích se žadatelé mohou obracet na vedoucí odboru kanceláře úřadu Janu Lencovou na telefonních číslech 315 650 308 nebo 723 010 374.
V Kralupech radnice očekává žádosti na telefonních číslech 315 739 822 nebo 315 739 876.