Na otázky Deníku, jak úřad práce pomůže propuštěným zaměstnancůmzávodu firmy Unilever v Nelahozevsi, odpověděl vedoucí oddělení trhu práce Petr Blecha.

Firma Unilever propustí do poloviny příštího roku zaměstnanců. Jak to ovlivní situaci na trhu práce v regionu?
Samozřejmě negativně. Okres Mělník má v současné době míru nezaměstnanosti 7,4 procenta, kralupský mikroregion přitom dlouhodobě patří z hlediska počtu uchazečů o zaměstnání i míry nezaměstnanosti mezi nejméně problémové. Celkem je v okrese asi 4100 uchazečů o zaměstnání, v kralupském mikroregionu pak okolo 860, z toho je patrné, že uzavření provozu jednoho z nejvýznamnějších podniků v okrese způsobí zejména lokální problémy na trhu práce.

Kolika zaměstnanců firmy Unilever přímo z Mělnicka se propouštění týká?
Podrobná struktura propouštěných a jeho etapy budou ještě společností upřesněny.

Jak se bude úřad práce snažit zaměstnancům, kteří přijdou o práci, pomoci?
Úřad práce před hromadným propouštěním informuje ve spolupráci se zaměstnavatelem zaměstnance o volných místech, která v regionu jsou. V případě, že se jim nepodaří práci nalézt, samozřejmě pomůže se vstupem do evidence po administrativní stránce. Následně se otevírá prostor pro využití prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, jak při cílených rekvalifikacích pro potřeby budoucích zaměstnavatelů, tak pro stimulaci tvorby nových pracovních míst.

Jaká je v současné době na trhu práce na Mělnicku poptávka po nových zaměstnancích?
Nabídka volných míst prodělala za poslední rok vlivem ekonomické situace extrémní vývoj. Ze zhruba 1800 volných míst hlášených v červenci loňského roku poklesla nyní nabídka za celý okres Mělník na 350, z toho na Kralupsku je hlášeno kolem padesáti volných míst.

Jsou v regionu i další větší zaměstnavatelé, kteří v následujícím roce chystají propouštění?
Dosud nejsou zaměstnavateli hlášena žádná hromadná propouštění. Úřad práce realizuje projekt Vzdělávejte se!, který má právě zaměstnavatelům postiženým ekonomickou krizí pomoci překlenout dobu, kdy nemohou zaměstnancům přidělovat práci tím, že pro ně realizují vzdělávací aktivity.