Ze zákona musí majitel odstavené auto zlikvidovat do dvou měsíců od doručení výzvy. Tu ovšem radnice nebo magistrát může poslat až v ten moment, kdy zjistí majitele vraku. Což bývá problém, protože autům často chybí státní poznávací značka. „Pokud je na vraku SPZ, vypátráme majitele, kterému následně zasíláme výzvu o odstranění vraku. Pokud majitele nemáme, vrak oblepíme zmíněnou výzvou," uvedla mluvčí milovické radnice Lucie Petrtýlová s tím, že Milovičtí v loňském roce řešili likvidaci dvou automobilů Škoda Felicia, jednoho Renaultu Thalia a jednoho Fiatu a ve všech případech je majitelé zlikvidovali.

Bohužel z definice vraků dle zákona o pozemních komunikacích nelze na první pohled, i když vůz tak vypadá, jednoznačně určit, zda se o vrak skutečně jedná. Podle mluvčího nymburské radnice Petra Černohouse radnice až v případě, kdy se nedohodne s majitelem, přistoupí k odtahu vozu. Ročně v Nymburce řeší kolem deseti případů, u kterých je podezření, že se jedná o vrak.

Městu se ve větší části případů nakonec podaří se domluvit s majitelem na likvidaci či odstranění podezřelého vozidla bez dalších nákladů pro město. Poděbrady v současné době žádné vraky na území města neregistrují. Pokud se ovšem nějaký objeví, postup je podobný jako v ostatních městech. „Pokud se majitele nepodaří zjistit, vyvěsí se na dva měsíce výzva na úřední desku, na kterou se může ozvat kdokoliv, kdo může pomoci majitele najít. Pokud se vlastník dodatečně zjistí, je na něm požadována náhrada nákladů za odtah vozidla," sdělila vedoucí kanceláře starosty Lenka Hotovcová.

Vraky osobních automobilů lze čas od času najít také ve městě automobilů. Jejich majitelé je nechávají stát nejen mezi pojízdnými vozidly na parkovištích, ale i u obchodních center.

Na jejich kontrolu se zaměřují zdejší strážníci, kteří, pokud se jedná skutečně o vrak, na ně umisťují cedulku. Jak uvedl zástupce ředitele městské policie Ondřej Kubala, minulý rok zjistili v ulicích Mladé Boleslavi celkem 38 vraků. Více odstavených aut strážníci napočítali ještě v roce 2014, tehdy jich bylo celkem pětasedmdesát. „Po výzvě bylo odstraněno čtyřiadvacet aut, osm ještě na likvidaci čeká a čtyři musel odstranit správce pozemní komunikace," informoval o průběhu Ondřej Kubala.

Na konci roku 2015 ale vešel v platnost novelizovaný zákon, který vysvětluje, jak posoudit, že se jedná skutečně o vrak, který by měl být ekologicky zlikvidovaný. „Z definice vyplývá, že k označení odstaveného vozidla jako vraku nestačí jen chybějící registrační značka a koroze, ale vozidlo musí být viditelně technicky nezpůsobilé k provozu," vysvětlil zástupce ředitele městské policie.

Podle Romana Zimy z Hasičského záchranného sboru v Nymburce představují takové vraky nebezpečí ze dvou důvodů. „Jednak pokud z nich unikají provozní kapaliny, mohou způsobit ekologické problémy. Druhým nebezpečím je pak místo, na kterém jsou vraky odstavené. Stává se, že jsou na místech, která my hasiči využíváme jako nástupní plochu, případně mohou překážet při samotném zásahu," řekl Roman Zima.

V Mělníku řeší odstavená, nepojízdná auta zhruba dvacetkrát až třicetkrát ročně. Městská policie má město rozdělené do úseků, za každý z nich zodpovídá konkrétní strážník, který nejlépe zná místní situaci. Jeho prací je mimo jiné i mapování vozidel, se kterými se delší dobu nejezdí. V případě potřeby zkontaktuje majitele auta a situaci s ním osobně řeší, aby předešel tomu, kdy se z vozu stane skutečný autovrak. Podle mluvčí radnice Heleny Vavřinové není ani výjimkou, že na některé případy strážníky upozorní i sami občané.

Kralupská městská policie v případě, že narazí na odstavený automobil, řeší každý případ ve spolupráci s místními technickými službami. Vraky starých aut se podle mluvčího radnice Aleše Levého sice v ulicích měst objevují, jejich počet však není nijak závratný. „Problémem však je, že tyto vozy často zabraňují v parkování ostatním řidičům," připomíná mluvčí. Minulý rok v létě, kdy technické služby prováděly úklid komunikací, bylo z ulic na odstavné parkoviště odtaženo šest nahlášených autovraků. „Jejich majitele jsme informovali s tím, že mají možnost si svůj vůz do dvou měsíců vyzvednout. Zároveň jsme o odtahu informovali obecní i státní policii a odbor správy majetku a dopravy," popsal Aleš Levý s tím, že pokud ze strany majitele nedojde k vyzvednutí auta, případ si přebírá správa majetku, která rozhodne o ekologické likvidaci vraku. Tu zajišťují technické služby, náklady jsou následně požadovány po majiteli auta.