Samotná protihluková stěna, 612 metrů dlouhá a tři metry vysoká, se podél pásu D8 pro směr jízdy na Prahu nachází mezi dálničními kilometry 15,1 a 14,5. Dlouho už stát nebude, plyne z informací Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„Z důvodu překročení hygienického limitu bude demolována a dojde k výstavbě nové 1636 metrů dlouhé stěny s proměnnou výškou 4,5 až 5,0 metru. Z této délky bude 30 metrů z průhledných odrazivých panelů výšky 4,5 metru,“ připomněl Buček, že nová stěna bude vyšší, delší – a prostě jiná. Pokud zmiňuje průhledné panely, hovoří o úseku na mostě u kilometru 14,7.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Výstavbu nové protihlukové stěny budou provázet i další práce – mimo jiné úpravy nezpevněné krajnice a dlážděné plochy mezi lícem svodidla a touto stěnou. „Dojde k vybudování chybějícího zpevněného přístupu k hlásce SOS v kilometru 15,0. Odvodnění vozovky bude provedeno realizací betonových a štěrbinových žlabů podél zpevněné krajnice,“ konstatoval Buček.