Pro reklamní společnost to ani zdaleka nebyl první dobrý skutek, který pro některou z organizací pečujících o zdravotně postižené udělala. Na svém kontě má už bezmála tři sta padesát podobně obdarovaných. Podle oblastního ředitele firmy Jiřího Šebesty by však tato akce neměla být brána jako něco výjimečného. „Projekt Sociální automobil realizujeme od roku 1997. Jsme toho názoru, že každá společnost, která během několika let zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by mohla nebo měla alespoň malou částí někomu pomoci," představil Šebesta strategii firmy.

Reklamní agentura má přitom v rámci tohoto projektu hlavně zprostředkovatelskou funkci. Oslovuje totiž lokální obchodníky a podnikatele a pronajímá jim reklamní plochu na sociálním vozidle na dobu šesti let. Po získání dostatečných finančních prostředků automobil zakoupí a předá ho novým uživatelům. V případě Neratovic se na nákupu podílelo bezmála padesát firem, které uhradily různě vysoké částky.

„Vůz stojí řádově tři sta tisíc korun. Provozní výdaje, tedy pojištění a pohonné hmoty, si organizace hradí samy, všechno ostatní řešíme my," prozradil Jiří Šebesta. Zároveň dodal, že neratovická pečovatelská služba byla oslovena přímo jeho společností. „Z devadesáti procent případů se zařízení, která o tuto naši službu stojí, ozvou sama. Tady jsme ale postupovali obráceně, Neratovické jsme si sami vytipovali jako vhodnou cílovou organizaci," přiznal.

Celou akci, která vedla k pořízení nového automobilu,  považuje vedoucí neratovického odboru sociálních věcí a školství Marcela Brodilová za šťastnou shodu náhod. „Na konci roku 2011 se nám z agentury ozvali, že by s námi na tomto projektu chtěli spolupracovat. Byli jsme rádi, protože nám pomalu, ale jistě začal dosluhovat původní služební vůz. Když potom pan Šebesta přišel s tím, že je všechno zařízené, byli jsme mile překvapení, jak rychle to proběhlo. Jsme pyšní, že si nás agentura vybrala, ačkoliv jsme vcelku malé zařízení," řekla Brodilová.

Neratovická pečovatelská služba funguje třináctým rokem a v současné době poskytuje své služby asi jedné stovce klientů. O ně se starají vedoucí organizační složky, čtyři pečovatelky, řidič a osobní asistentka, která klienty doprovází například při nákupech, návštěvě knihovny, kavárny nebo divadla.