Celý problém dvou případů měl přitom podle nich poukázat na fakt, že se jim k rukám na zasedáních dostávají neúplné a zavádějící materiály, na jejichž základě se nelze kvalitně rozhodovat.

Prvním z vášnivě konzultovaných problémových rozhodnutí byla koupě rodinného domu v Nůšařské ulici určeného k demolici. Ten město rodině prodalo za čtyři miliony korun na základě posudku soudního znalce, kterého si najala rodina, která v domě bydlela. Prakticky stejné rodině pak město prodalo chátrající dům v Blahoslavově ulici za 1 900 000.

Nejvyšší vedení radnice vysokou výkupní částku hájilo nejen posudkem znalce najatého rodinou, ale i jako určitou kompenzaci za vstřícné jednání při výkupu. Dům v Nůšařské ulici totiž stojí v cestě budoucímu sjezdu ze silnic I/16 do přístavu.

V celé záležitosti se ale zastupitelům nelíbil především fakt, že rodina dům koupila v roce 1998 za 400 000, tedy desetinásobně levněji, než za kolik ho prodala, a hlavně to, že při rozhodování o prodeji o devět let staré skutečnosti nevěděli. Dům, který zasáhla i povodeň v roce 2002, tehdy kupovali nezařízený a v zuboženém stavu od města.

Druhý problém viděli zastupitelé ve výběru firmy – zhotovitele opravy Máchovi ulice v Městské části Blata. Firma totiž v poslední zakázce pro město nedodržela smlouvu a při pracích na střeše Základní umělecké školy Mělník použila kombinaci starého a nového materiálu, namísto původně domluveného nového. Stejně tak se zastupitelům nelíbí přístup ve vybírání zhotovitelů městských zakázek a následné navyšování původně smluvené ceny.

Nicméně to vypadá, že se konečně v Mělníku začne na zasedáních něco dít a všichni nebudou jen ledabyle zvedat ruce u něčeho, kde nemají přesnou představu, o co jde. Jen asi o hodinu později se při zasedání objevil jeden příklad nezodpovědného chování některých zastupitelů. V případě schvalování darovací smlouvy pro HC Hvězda Praha, který provozuje mělnický zimní stadion, zastupitelé s myšlenkou podpory sportu, smlouvu většinově schválili. Jeden z těch, kteří ruku nezvedli, se však ozval: „Nechci, aby to vypadalo, že nepodporuji sport v Mělníku. To vůbec ne. Nehlasoval jsem proto, že tu smlouvu nemám před sebou a nevím, co se v jí přesně píše,“ řekl Milan Schweigstill.

 

 

O co jste přišli, když jste v úterý nezavítali do zasedací síně Městského úřadu Mělník…

 

Sedm zastupitelů (Jiří Čermák, Jaromír Patočka, Dalibor Šaman Anna Oppitzová, Milan Schweigstill, Ladilav Vik a Ladislav Peychl) podepsalo žádost o svolání zastupitelstva v mimořádném termínu, kvůli nejasnostem ve dvou případech rozhodování většiny zastupitelstva. Přinášíme vám úryvky jejich rozhovoru…

Jaromír Kovářík (místostarosta, ODS): Lžete, pane zastupiteli … (reakce na několik bodů z žádosti, kterou sepisoval zastupitel Dalibor Šaman(NK)) .. zopakováno třikrát u třech bodů.

Dalibor Šaman(NK): Informace, které máme, odpovídají tomu, jak jsme věci prezentovali. Za lháře lze označit někoho, kdo buď neříká pravdu úmyslně, nebo uvádí v omyl. Pokud byl tady někdo uveden v omyl tak všichni zastupitelé, kterým se nedostali komletní informace včas. (jedna z reakcí při diskuzi)

Miroslav Neumann (starosta, ODS): Neberte si lidi jako rukojmí. (rekace na to, že jednáním sedmi zastupitelů se pozdržely práce v Máchově ulici a zastavilo se jednání s rodinou, která kupovala městský byt)

Jiří Čermák(NK): Nevím, kde jste vzali termín, že si někdo někoho bere zarukojmí. Vživotě by mě nenapadlo brát si je za rukojmí. (o rodině kupující městský dům)