Obyvatelé této mělnické aglomerace, kterých je necelých pět set, jsou v současnosti odkázáni na bezodtoké jímky. Před časem dokonce sepsali i petici, v níž žádali především kompletní rozvoj lokality, kterému bránila chybějící kanalizace. Zastupitelé se pak museli zaměřit na to, jakým způsobem najdou 30 milionů na stavbu přivaděče. „Situace se zkomplikovala. S bývalým vedením Vodáren Kladno Mělník (VKM) bylo domluveno, že se udělá přivaděč pod komunikací. Společnost VKM ale zastavila všechny rozvojové projekty až do roku 2022,“ připomněl tehdy starosta Ctirad Mikeš.

Město ve Vehlovicích počítá s vybudováním chodníků, opravou silnic i úpravou náměstí. Všemu ale musí předcházet právě dokončení zemních prací spojených se stavbou kanalizace, aby opravené plochy nebylo nutné rozkopat. Nová kanalizace si vyžádá zhruba stomilionovou investici.

Jelikož ve Vehlovicích chybí i společenský prostor, uvažuje vedení města o nákupu budovy, kde by mohla být výhledově restaurace. „Musíme prověřit její stav a také zjistit požadovanou cenu,“ předeslal před časem starosta Ctirad Mikeš.