Jak se na problém heren, kasin a výherních automatů v Mělníku dívá nejvyšší představitel města – starosta Miroslav Neumann? Mnohé prozradil v rozhovoru pro Mělnický deník.

Máte v Mělníku omezeno provozování výherních automatů nějakou vyhláškou?
Radnice se dosud nesetkala s problémem, který by nás nutil k tomu, abychom přijali vyhlášku, která by tato zařízení nějak omezovala. Přesto však netvrdím, že tyto problémy neexistují. Vycházíme však z obecně platných předpisů v České republice.

Vidíte herny a kasina ve městě jako problém?
Pokud někdo propadne gamblerství, určitě to jeho osobní problém, popřípadě problém jeho rodiny, je. Já osobně však zastávám stanovisko, že tyto problémy je nutné řešit jiným způsobem než rušením výherních automatů.

Můžete upřesnit jakým způsobem?
Jde hlavně o působení rodiny, popřípadě nějakých kurátorů.

Je podle vás provozoven tohoto typu v Mělníku hodně, nebo málo?
Rozhodně jich je tu dostatek. Nechceme však žádné herny rušit, ani nemáme zájem na otevírání dalších. Považuji to za způsob podnikání jako každý jiný, do kterého by radnice měla vstupovat co nejméně. Přitom však nepopírám, že počet kasin a heren má dopad i do městského rozpočtu – odvody z provozování jsou zajímavým příjmem.

Pokud by tedy nyní někdo chtěl otevřít v Mělníku další provozovnu s výherními automaty, jak by se k takovému požadavku město postavilo?
V tomto okamžiku nemohu říct, zda bychom mu to zakázali, nebo povolili. Je jednoznačné, že jisté riziko negativního dopadu, a to hlavně na mládež, tato zařízení přinášejí. Při každém takovém požadavku bychom ale posuzovali: zaprvé, kdo chce toto zařízení provozovat, a za druhé, kde. Důsledně však odmítám, aby byly automaty v cukrárnách. Jsou to zařízení, která patří do zcela jiných prostor.

Evidujete v současné době nějakého zájemce o otevření provozovny s výherními automaty v Mělníku?
Nevím nyní o žádném takovém záměru.