Nejštědřejšími dárci jsou Neratovice, které podle starostky Lenky Mrzílkové mezi žadatele rozdělí bezmála čtyři miliony korun. „Městské dotace jsou určené pro oblast sportu, sociální oblast a školství a kulturu," připomněla starostka. „Výdaje jsou ve stejné výši jako v roce předchozím, kdy jsme rozdělovali 3,95 milionu korun," uvedla.

Nejvyšší částka přitom loni připadla na sport – 3,1 milionu korun. „Hlavní podíl, zhruba 2,3 milionu korun, získala tělovýchovná jednota na provoz zařízení, která zajišťují zázemí pro činnost jednotlivých oddílů," vysvětlila Lenka Mrzílková.

Dotace pro hasiče

Do sociální oblasti pak putovalo 110 tisíc korun a zbylých skoro tři čtvrtě milionu korun šlo na akce školní a kulturní. Mezi ty patřily například festival Salon tradičního jazzu, výměnný pobyt neratovických gymnazistů v Holandsku, příspěvky na provoz občanských sdružení V Polích, 1. Neratovické divadelní společnosti, Nebozezu či lesní mateřské školy Dubínek nebo dotace na činnost sdružení dobrovolných hasičů.

Žádost o dotaci z rozpočtu města musí zájemci doručit v písemné podobě buď osobně do podatelny neratovického městského úřadu nebo poštou na adresu úřadu. Zároveň je nutné žádost podat také elektronicky na e-mailovou adresu dotace@neratovice.cz. Termín pro doručení je 28. ledna, kdo jej nedodrží, bude z dotačního řízení automaticky vyřazen. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města.

Mělník granty šetří

Získat finanční příspěvek z městských grantů na pořádání kulturní akce nebo akce pro děti v Mělníku je poměrně oříšek. Podle mluvčí mělnické radnice Heleny Vavřinové se totiž v rámci městských grantů bude letos stejně jako loni rozdělovat pouhých dvě stě tisíc korun. Na oblast sociální, v níž mohou o příspěvek na preventivní programy žádat základní a střední školy z Mělníka, je pak vyčleněno necelého čtvrt milionu korun.

„Nicméně město rozděluje ještě další finanční příspěvky a dotace sportovním a kulturním organizacím. Už však nejde o klasické městské granty," připomněla mluvčí.

V rámci dotací v sociální oblasti přispěl loni Mělník například Základní škole Jungmannovy sady na adaptační kurz pro žáky šestých ročníků nebo praktické a speciální škole na akci Týden zdraví v Polabí. Peníze z městských grantů zase putovaly na Bitvu na Mělníku nebo třeba na oslavy pětašedesátého výročí existence souboru Jarošovci.

Přihlášky o granty města v oblastech kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu nebo navazující na tradice města mohou zájemci podávat až posledního lednového dne. Přijmou je jak v podatelně městského úřadu, tak i na odboru školství a kultury.
V Kralupech se o grantech města pro letošní rok bude rozhodovat až dnes. Mluvčí kralupského úřadu Lenka Moravcová potvrdila, že město s vyhlášením grantů počítá.

Rozhodnou radní

„Dnes odpoledne je bude na svém zasedání schvalovat rada města," uvedla mluvčí. „V rozpočtu je na granty vyčleněná částka 1,3 milionu korun," doplnila s tím, že pokud kralupští radní předložený návrh schválí, tématické okruhy, v jejichž rámci si budou moci jednotlivci i organizace o příspěvek na svou činnost zažádat, zveřejní vedení města do konce tohoto týdne.

V minulém roce získaly finanční příspěvek například oddíl moderního pětiboje na zakoupení šermířského vybavení, Dvořákův komorní sbor na projekt Rok české hudby anebo Komorní orchestr Dvořákova kraje, Centrum Matýsek, kralupský Sokol či Farní charita Kralupy na svou činnost a pořádané akce.