Bod se týkal smlouvy města se společnosti Rezidence nad Vltavou, která je součástí smluvní dohody o vzájemné spolupráci. „Jedná se o rozdíl, který vznikl na základě geometrického plánu s přesným zaměřením, následně k tomu byl vyhotoven znalecký posudek dle smlouvy o spolupráci a finanční vyrovnání činí 3 a půl milionu ve prospěch města,“ uvedl místostarosta Vojtěch Pohl (Nová Vlna). 

„Město už jednou projekt odsouhlasilo a podepsáním smlouvy vznikly závazky, které je nutné dodržet. Chápu, že někteří zastupitelé s projektem nesouhlasili, ale pokud jednou prošel, neměli by mu bránit, poněvadž hrozí problémy v podobě soudních sporů s následnými pokutami,“ uvedl místostarosta Libor Lesák (ODS).

Z výstavby obchvatu Mělníka.
Výstavba mělnického obchvatu: blíží se slavnostní zahájení provozu druhé etapy

Podle advokáta Jakuba Hrabánka, kterého najalo město, byly podmínky pro uzavření smlouvy splněny. „Proběhlo jak zpracování geometrického plánu, tak zpracování znaleckého posudku znalcem, jehož vybralo město. Ten stanovil cenu jednotlivých pozemků,“ uvedl Hrabánek.

Výstavba v lokalitě „Za Nádražím" odhlasovaná v roce 2021 těsnou většinou zastupitelů, nekoresponduje podle oponentů s potřebami města a občanů.

Například Luboš Truhlář (Nová Vlna) byl od začátku proti výstavbě. „Tohle je důsledek toho, že takhle velký projekt nezískal velkou většinu zastupitelů, nikdo s námi o získaní větší podpory nejednal. Tím, že někteří zastupitelé projekt tlačili, je jasné, že záměr není natolik dobrý, aby získal většinu hlasů. Nikdo se nás prvně také neptal, proč hlasujeme proti celému projektu,“ řekl Truhlář.

Soudní tahanice

Zástupce společnosti Rezidence nad Vltavou Vladimír Dykast, který byl na zasedání přítomen, po zamítnutí bodu zdůraznil, že město má plnit vzniklé závazky. „Netušil jsem, že bude nutné si sebou brát právního zástupce. Neumím odhadovat v demokratickém řízení, jestli větší většina nebo menší většina je ta, kterou byl schválen náš vzájemný smluvní vztah. Zastupitelé si určitě uvědomují, že ty závazky jsou města Kralupy a ne jednotlivých zastupitelů,“ okomentoval Dykast s tím, že se společnost v krajním případě obrátí na soud.

Z oslavy 120 let od povýšení Kralup nad Vltavou na město.
Palackého náměstí ožilo. Lidé oslavili 120. výročí i zavzpomínali na povodně

Lhůta pro splnění podmínek je šedesát dní od okamžiku vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno 17. července. Z toho důvodu svolalo město mimořádné zasedání zastupitelstva, které proběhne ve středu 21. září.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.