Výstavy, vystoupení, historický hasičský zásah, vysvěcení zvonu a mnoho dalšího čeká dnes na návštěvníky oslav osmi set let od první zmínky o obci Vysoká Libeň. Kvůli oslavám bude tadé přerušen provoz rychlostní silnice z Mladé Boleslavi na Mělník 1/16 procházející obcí. Omezení bude trvat od 10. do 16. hodiny.

„Na oslavách budou vystupovat regionální soubory, je to proto, že mají lidem říci více, než umělci z Prahy,“ říká starostka obce Hana Rašáková Kvůli oslavám byl jmenován příravný výbor, který vše zajišťoval. Ten předpokládal, že oslavy budou něco stát, tak se přípravy rozdělily na dvě fáze. První fáze příprav započala v loňském roce. To byly vydány pamětní pohledy, publikace a začala příprava historických snímků. Všechny musely být shromažďovány od obyvatel, protože obec žádný fotografický materiál neměla k dispozici. Většina fotografií byla ve velmi malém rozměru a špatném stavu, proto se musely upravovat. V loňském roce byl také vyroben nový zvon do kapličky na návsi.

Po novém roce se začaly vyrábět pozvánky a plakáty. Začala se zajišťovat vystoupení. „Celkově tyto oslavy stojí okolo dvou set tisíc korun. Není to malá částka, ale výročí osm set let je velice významné a nedá se přehlédnout,“ vysvětluje Hana Rašáková. Zajímavostí je, že návštěvníci oslav si také budou moci prohlédnout budovu školy. Ta se v současné době předělává na bytové jednotky.

„Mnoho lidí bude chtít vidět, jak byty vypadají. Stavební práce začaly už počátkem listopadu loňského roku. Bylo předesíláno, že se skončí 12. června 2007, a nikdo tomu nechtěl věřit. Nyní si mohou prohlédnout půdní byty, které jsou již dokončeny. Jsou tam velké změny, například schodiště je jinde, než dříve. Bude to zážitek pro rodáky, kteří sem chodili do školy a neumí si představit nynější podobu těchto prostor,“ dodává starostka Rašáková.