Obraz o životě měšťanů, kteří žili v Mělníku v šestnáctém až osmnáctém století, si nyní mohou vytvořit návštěvníci mělnického Regionálního muzea. K dokreslení atmosféry života prapředků jsou určeny vystavené exponáty, jako například cechovní předměty – truhlice, pečetidla a pohřební štíty, archivní dokumenty, staré knihy nebo náboženské předměty. „Vystavené exponáty dokumentují život a kulturu jednotlivých mělnických měšťanských rodů v raném novověku. Návštěvníci se tak mohou seznámit se skupinou prapředků, kteří bývají v historii často opomíjeni,“ uvedla Kristýna Frelichová z Regionálního muzea Mělník.

Nejzajímavějším exponátem, který mohou zájemci na výstavě vidět, je dozajista relikviář s ostatky sv. Vavřince. Tomu je zasvěcen kostel na Pšovce.

„Dalšími zajímavými exponáty pak jsou sportovní kuše z osmnáctého století či velmi zachovalá pečetidla ševcovského a řeznického cechu,“ řekla Frelichová.Výstava Mělničtí měšťané v šestnáctém až osmnáctém století je přístupna denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Potrvá do 4. listopadu.

Regionální muzeum Mělník nenabízí jen pohled na život měšťanů v šestnáctém až osmnáctém století. Návštěvníci se také mohou seznámit s životem opeřenců ve výstavě nazvané Ptáci žijí s námi. Návštěvník se dozví zajímavosti ze života ptáků, kde žijí a kde se s nimi může setkat. Také zjistí, jak se o opeřence starat v zimě – co se týká budek a raněných jedinců nebo mláďat vypadlých z hnízda. Součástí mělnické výstavy Ptáci žijí s námi je i výtvarná soutěž pro děti. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Potrvá do 21. října.