Zvířata ve velkochovech, jejichž cílem je vydělat co nejvíce, většinou trpí. Patří mezi ně i nosnice, které představí první část kralupské výstavy. Slepice určené pro produkci vajec jsou chovány převážně v klecových velkochovech. Druhá část výstavy se věnuje brojlerům, speciálně vyšlechtěným kuřatům pro získávání kuřecího masa.

Výstava přitom nejen odkrývá problémy velkochovů, ale zároveň nastiňuje možná řešení s cílem zlepšit životní podmínky těchto ptáků nebo informuje o ekologických chovech.

„Možná se může zdát, že drůbež je trochu neobvyklé téma pro výstavu, ale věříme, že mnozí lidé vnímají problémy ve vztahu člověka ke zvířatům velmi vážně a výstava je zaujme a poskytne jim řadu nových informací“ uvedl Martin Hyťha, místopředseda ekologického sdružení Děti Země.

„Tuto výstavu by měl vidět opravdu každý. V dnešní době jsme si zvykli pohodlně konzumovat, aniž bychom měli představu o tom, jakým způsobem produkty vznikají. Pochopení a láska ke zvířatům nám nechybí, jak to dokazujeme v péči o pohodlí našich domácích mazlíčků. Jiná zvířata však necháváme krutě trpět ve velkochovech,“ uvedla ekoporadkyně kralupského centra Jana Krátká.

Ke zlepšení péče o zvířata a snížení škodlivých dopadů zemědělského průmyslu na životní prostředí může přispět dostatečné informování lidí o skutečné podobě velkochovů hospodářských zvířat. Teprve potom se může každý zodpovědně rozhodovat při nákupech potravin. Výstavu v sídle ekologického centra v prvním patře Máje mohou zájemci navštívit v prosinci v každém všedním dni od 8 do 18 hodin.