Výstavbu provázela spousta komplikací, přičemž největší problémy byly spojeny s nevyřešenými pozemkovými vztahy. „Vzhledem k tomu, že většina pozemků patřila soukromým vlastníkům, trvalo opravdu hodně dlouhou dobu, než jsme získali veškeré souhlasy spojené se stavbou, případně s možností pozemky odkoupit. Další problém spočíval v tom, že dotační tituly obsahovaly řadu podmínek, kterým jsme nebyli schopni dostát,“ uvedl kralupský místostarosta Libor Lesák.

Vše se ale nakonec podařilo vyřešit a město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši zhruba 16 milionů korun.

Celkové náklady na projekt jsou pak 26 883 704,54 korun (s DPH). „Spolufinancování obcí činí zhruba deset a půl miliónu korun, na Kralupy vychází část lehce přes milión, což naše město nikterak zásadně nezatíží. Pro malé obce je ale každá milionová položka zásadní. To je nakonec i důvod, proč jsme se rozhodli obcím pomoci,“ vysvětluje okolnosti kolem schválení úvěru kralupský místostarosta.

Stavba v tuto chvíli probíhá dle stanoveného harmonogramu. Kralupský úsek cyklostezky je nyní hotov přibližně z 80 procent. Dodělávat se bude jen přední část vedoucí do Minic. Mlatové povrchy budou posléze přidány pravděpodobně ještě v lednu. Úsek na území Otvovic je rovněž částečně hotov. Kompletní stavba cyklostezky by měla být dokončena do konce srpna.