Výstavbu provázela spousta komplikací, přičemž největší problémy byly spojeny s nevyřešenými pozemkovými vztahy. „Vzhledem k tomu, že většina pozemků patřila soukromým vlastníkům, trvalo opravdu hodně dlouhou dobu, než jsme získali veškeré souhlasy spojené se stavbou, případně s možností pozemky odkoupit. Další problém spočíval v tom, že dotační tituly obsahovaly řadu podmínek, kterým jsme nebyli schopni dostát,“ uvedl kralupský místostarosta Libor Lesák.

Vše se ale nakonec podařilo vyřešit a město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši zhruba 16 milionů korun.

Ve Všetatech byl otevřen Památník Jana Palacha.
Památník ve Všetatech připomene sebeupálení Jana Palacha

Celkové náklady na projekt jsou pak 26 883 704,54 korun (s DPH). „Spolufinancování obcí činí zhruba deset a půl miliónu korun, na Kralupy vychází část lehce přes milión, což naše město nikterak zásadně nezatíží. Pro malé obce je ale každá milionová položka zásadní. To je nakonec i důvod, proč jsme se rozhodli obcím pomoci,“ vysvětluje okolnosti kolem schválení úvěru kralupský místostarosta.

Stavba v tuto chvíli probíhá dle stanoveného harmonogramu. Kralupský úsek cyklostezky je nyní hotov přibližně z 80 procent. Dodělávat se bude jen přední část vedoucí do Minic. Mlatové povrchy budou posléze přidány pravděpodobně ještě v lednu. Úsek na území Otvovic je rovněž částečně hotov. Kompletní stavba cyklostezky by měla být dokončena do konce srpna.

Architektonická studie, do níž jsou zapracovány všechny připomínky lékařů, již je momentálně dokončena.
Architektonická studie nové polikliniky je hotová