Do výběrového řízení se přihlásilo osm společností. Vítězná cena je 99 700 756 bez DPH. Nyní běží lhůta pro podání námitek, ale pokud žádné nepřijdou, mohly by firmy s městem podepsat smlouvu na přelomu února a března letošního roku. Podle této smlouvy město vyzve stavebníky k zahájení prací do tří měsíců. První etapa, stavba přivaděče od Vehlovic k čističce odpadních vod, by tak mohla začít na začátku léta.

Kanalizaci nemá v 21. století zhruba 500 obyvatel Vehlovic. Na jednu z největších investic počítá v roce 2021 městský rozpočet se 40 miliony korun. Zbytek pak město zaplatí v následujících letech. „Převážná část má být dokončena v roce 2022,“ řekl před časem novinářům místostarosta Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník).

Projekt bude rozdělen do čtyř etap. Město podle dřívějších plánů využije i peníze z úvěru, a to až 70 milionů korun. Část město zaplatí z dotace ministerstva zemědělství. Ve chvíli, kdy bude kanalizace ve Vehlovicích hotová, bude odkanalizováno 92 procent města i s přilehlými částmi a Mělník překročí limit, jaký ukládá Evropská Unie v rámci odkanalizování městských aglomerací.

Jednu zakázku už město vypsalo na jaře 2019. Nakonec ale tendr zrušilo. Část zastupitelů tehdy požadovalo, aby bylo nejdříve zcela jasné, jak město investici ve výši desítek milionů korun zaplatí. Místním pak už docházela trpělivost a na začátku roku 2020 sepsali i petici, v níž žádali především kompletní rozvoj lokality, kterému bránila chybějící kanalizace.

Vehlovičtí jsou zatím odkázání na bezodtoké jímky. „S vyvážením je prostě dnes problém a není to vůbec jednoduchá záležitost, aby to splňovalo všechny náležitosti,“ řekl starosta Ctirad Mikeš (Mé město). Čistírna odpadních vod je ještě schopna takovou zátěž, jako jsou celé Vehlovice, pojmout.

Město ve Vehlovicích počítá s vybudováním chodníků, opravou silnic i úpravou náměstí. Všemu ale musí předcházet právě dokončení zemních prací spojených se stavbou kanalizace, aby opravené plochy nebylo nutné rozkopat.

Jelikož ve Vehlovicích, které jsou součástí Mělníka od roku 1960, chybí i společenský prostor, uvažuje vedení města také o nákupu budovy, kde by mohla být výhledově restaurace. „Musíme prověřit její stav a také zjistit požadovanou cenu,“ předeslal před časem starosta Ctirad Mikeš.