Evangelický kostel v Libiši byl plný lidí, kteří si přišli poslechnout zpěv dětí z místní školy. Při koledách je na varhany doprovodila místní rodačka Martina Renková. Krátké úvodní slovo přednesl farář Českobratrské církve evangelické Miroslav Pfann.


Barbora Tesnerová