V Kojetické ulici v Neratovicích zatím zůstávají zbytky stromů, které zničila srpnová vichřice. Do konce roku ale zmizí.

Na místě, kde nezůstaly téměř žádné stromy, mají růst jiné druhy javorů, odolnější než ty původní. Město nyní shání firmu, která by likvidaci zbytků stromů i novou výsadbu provedla.

Podle vedoucí neratovického odboru správy majetku města Věry Duškové musejí práce začít odstraněním pařezů, které tam zbyly po vyvrácených stromech. Záměr počítá i s dokácením stromů, které zůstaly narušené a mohly by ohrozit bezpečnost lidí. Kácení čeká také stromy, které se nehodí do nové koncepce osázení lokality.

Původně v Kojetické ulici stály javory jasanolisté, v novém stromořadí však budou pouze javory babyka. „Tento druh javoru je mnohem odolnější. Není náročný na půdu a nevadí mu ani solné posypy,“ vysvětlila Dušková a doplnila, že právě proto jsou javory babyka vhodné do uličních stromořadí. „Korunu stromu není nutné nijak drasticky seřezávat, protože nezasahuje do komunikace,“ poznamenala vedoucí odboru správy majetku.

Vichřice nadělala paseku i v dalších částech Neratovic. Město ale zatím počítá pouze s revitalizací části Kojetické ulice. Tam totiž byly porosty nejvíce poničené.
Zda se podaří obnovit výsadbu v dalších částech města, záleží na penězích.

Celkové škody, které srpnová bouře a silný vítr v Neratovicích napáchaly, nelze podle Duškové přesně vyčíslit. „Každý ze stovek poničených stromů ve městě by bylo nutné jednotlivě ocenit, což je velmi náročné,“ doplnila Dušková.

Ničivá bouře se Mělnickem prohnala v noci ze 16. na 17. srpna. Nechala za sebou tisíce padlých a poničených stromů. Strhávala elektrická vedení a vyvracela sloupy. Desítky domácností tehdy zůstaly bez elektřiny. Nejhorší situace byla právě mezi Neratovicemi a Mělníkem.

Vedle škod, které napáchal silný vítr, trápily některé obyvatele regionu také přívaly vody. Během noci místy napršelo za půl hodiny i 64 milimetrů srážek.