„Náborový příspěvek je uchazeči vyplacen až po uplynutí šestiměsíční zkušební doby a pod podmínkou, že se zaváže strávit u policie nejméně šest let,“ vysvětlila Markéta Johnová. Pokud by nový policista odešel do civilu dříve, musel by poměrnou část z náborového příspěvku vrátit.

Podmínkou je, aby měl uchazeč maturitní zkoušku. Nezáleží přitom na tom, v jakém oboru.

Nejvíce policistů chybí na obvodních odděleních v Mělníku, Neratovicích, Mšeně, Lužci nad Vltavou a Horních Počaplech nebo u dopravní policie.

Nejvíce policistů chybí na obvodním oddělení přímo v Mělníku, Neratovicích, ve Mšeně, v Lužci nad Vltavou, v Horních Počaplech a nebo u dopravní policie. Na Mělnicku je ovšem podmínkou, aby uchazeč měl maturitní zkoušku a nezáleží na tom v jakém oboru.

Největší, nikoli ale nejlepší motivací k práci jsou obecně peníze a systém benefitů. Tento fakt si také u státní policie dobře uvědomují, a tak vedle náborového příspěvku sto padesát tisíc korun nabízejí novým uchazečům další zajímavé podmínky a možnosti.

Podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů mají déle sloužící policisté nárok na čtrnáctidenní ozdravný pobyt formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Dále mají řadu výhod, například šest týdnů dovolené.

Policisté mohou počítat rovněž s příspěvky na kulturní a sportovní akce, možností bezúročných půjček, příspěvky na penzijní a životní pojištění, možností poskytnutí služebního volna nebo bezplatné psychologické péče.

Před nástupem k policii ovšem musí zájemci projít náročným výběrovým řízením. Policistou se může stát občan České republiky starší osmnácti let, který je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, není členem žádné politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a úspěšně absolvuje přijímací řízení, kde se zkoumá jeho fyzická, zdravotní a duševní způsobilost k výkonu služby.

„Musí tedy složit fyzické testy, projít psychologickým vyšetřením a doložit opis trestního rejstříku, kde se zobrazují i postihy, které už jsou vyřízené,“ vysvětlila mělnická policejní mluvčí.

Připomněla případ, kdy se před časem hlásila k české policii žena pocházející z východní Evropy. Přestože v Česku žila už několik let a úspěšně složila v české škole maturitní zkoušku, musela požádat o české občanství, aby se vůbec mohla pokusit o přijetí k policii.

Hlavní kamenem úrazu bývají psychotesty, těmi totiž rozhodně neprojde každý. „Zatímco fyzická připravenost se dá zdokonalit, největším úskalím přijímacího řízení je psychologické vyšetření, kde řada uchazečů neuspěje,“ potvrdila Johnová.

Uchazečům nepřinese bonusové body v přijímacím řízení ani držení zbrojního průkazu. V případě přijetí k policii totiž musí nováčkové stejně absolvovat základní výcvikové kurzy.

Policisté chybí především na obvodních odděleních v těchto obcích
- Mělník
- Neratovice
- Mšeno
- Horní Počaply
- Lužec nad Vltavou
- Dopravní inspektorát

Zájemci se mohou hlásit na e-mailu me.nabor@pcr.cz nebo na telefonním čísle 727 965 560