„Tři děti s dospělou paní tmavé pleti vešly do jedné provozovny a vybraly do kasičky od hostů peníze. Pan provozní je ale zřejmě prokoukl, a když se paní zeptal, zda nejsou falešní, jen pokrčila rameny a řekla, že je to přece tradice,“ svěřila se mělnická rodačka. I tak se ale falešným koledníkům podařilo určitý obnos od hostů získat.

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové tvoří skupiny pochopitelně tři králové v dětském věku a jeden dospělý člověk, který se prokazuje průkazkou, vystavenou Charitou České republiky, samozřejmě potvrzenou příslušnou diecézní charitou.

„Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může vyžádat,“ tvrdí Johnová s tím, že kasička musí být úředně zabezpečená místně příslušným městským či obecním úřadem, nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je také nalepena nálepka se znakem Charity.

Během roku pořádají nejrůznější organizace veřejné sbírky na podporu různých věkových, či sociálních skupin. Celou řadu z nich známe již z minulosti, to jsou ty dobře fungující a osvědčené. „Může se ale stát, že někdo uspořádá sbírku zcela novou, o které jsme třeba ani neslyšeli, anebo vybírá peníze v rámci sbírky, která již byla dávno ukončena. Zásadním rizikem je ale také to, že se někdo za veřejnou sbírku pouze schovává a peníze tak z lidí láká podvodným způsobem,“ varuje policejní mluvčí.

Veřejnou sbírkou není sbírka konaná politickými stranami nebo politickými hnutími, spolky, společnostmi, svazy, hnutími a odborovými organizacemi mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou není ani sbírka konaná církvemi a náboženskými společnostmi k církevním nebo náboženským účelům, pokud se koná v kostelích, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

„Veřejnou sbírku může konat pouze obec nebo kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, dále jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky, anebo také právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, která má v České republice umístěnou organizační složku. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou,“ vysvětluje Johnová. Aby mohla být sbírka zahájena a vykonána, vydá příslušný krajský úřad podle sídla právnické osoby osvědčení o tom, že sbírku může pořádat. V případě, že koná veřejnou sbírku kraj, musí osvědčení vydat Ministerstvo vnitra.

Podvodníkům pak hrozí pokuta ve výši až půl milionu korun.

„Pokud by se prokázalo, že někdo úmyslně vybral v rámci nelegální sbírky více než pět tisíc korun, dopustil by se trestného činu podvodu, za který trestní zákoník ukládá sazbu v dolní hranici až dvou let vězení,“ dodala mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová.